EFICIENŢĂ. ÎNCREDERE. PROFESIONALISM.
     Contacte

Proiectul COMPACT

Programul Compact este un program de asistenţă oferit Republicii Moldova de către Guvernul SUA prin intermediul Corporaţiei Provocările Mileniului pentru perioada 2010-2015. Programul prevede investiţii majore în eradicarea constrângerilor care împiedică dezvoltarea economiei Moldovei, cum sunt infrastructură dezastruoasă a drumurilor şi infrastructura slab dezvoltată de irigare. Aceste investiţii sunt realizate în cadrul a două proiecte ale Programului Compact: Tranziţia la Agricultura Performantă şi Reabilitarea Drumurilor.

Programul Compact îşi propune să contribuie prin activităţile sale la reducerea sărăciei în Republica Moldova prin creştere economică. Iar scopul acestui program este orientat spre a mări veniturile prin intermediul unei productivităţi agricole sporite şi accesului extins la pieţe şi servicii prin drumuri îmbunătăţite.

Programul Compact este cel mai mare program de asistenţă de care a beneficiat ţara noastră până în prezent, Republica Moldova fiind al 20 stat care implementează un Program Compact.

Programul Compact este implementat conform Acordului semnat la 22 ianuarie 2010 de Guvernul Republicii Moldova şi Corporaţia Provocările Mileniului din SUA în prezenţa secretarului de stat Hillary Clinton.

Descrierea proiectului

Tranziţia la Agricultura Performantă este unul dintre cele două proiecte ale Programului Compact, care are scopul să contribuie la sporirea veniturilor în mediul rural prin stimularea creşterii în agricultura performantă şi să catalizeze investiţiile în producerea cu valoare adăugată înaltă.

Conform estimărilor, de rezultatele proiectului Tranziţia la Agricultura Performantă vor beneficia circa 29 000 de gospodării agricole sau peste 112 mii de persoane, în special fermierii şi proprietarii de terenuri agricole, întreprinderile agricole şi acţionarii acestora, lucrătorii întreprinderilor agricole din zonele sistemelor centralizate de irigare reabilitate, producătorii care practică sau intenţionează să practice agricultura performantă.

Pentru realizarea acestui scop, proiectul Tranziţia la Agricultura Performantă include patru activităţi distincte:

 • Reabilitarea sistemelor centralizate de irigare
 • Reformarea sectorului de irigare
 • Facilitarea accesului la finanţe
 • Creşterea vânzărilor produselor agricole de valoare înaltă.

Activităţile sunt implementate în parteneriat cu Ministerul Mediului, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor, Agenţiei Apele Moldovei, Directoratul Liniei de Credite. Totodată sunt contractate companii internaţionale, selectate competitiv, pentru realizarea obiectivelor proiectului.

Accesul la finanţe pentru agricultură, prevede acordarea finanţării pe termen lung şi asistenţă tehnică pentru a sprijini investiţiile în agricultura performantă. În acest scop a fost lansat Programul de credite pentru investiţii în infrastructura post-recoltare cu o valoare totală de 12 mil. USD.

Programul de credite prevede acordarea de împrumuturi investiţionale şi operaţionale în sumă totală de la 50 000 până la 600 000 USD (sau echivalentul în lei sau euro a acestor sume), cu rata dobânzii competitivă, pe termen de 3-7 ani. Creditele sunt destinate producătorilor agricoli şi agenţilor economici din domeniul agro-alimentar.

Beneficiari

 • Business – spațiul rural RM, excepție: Chișinău, Bălți
 • Organizații; întreprinderi micro, mici și medii
 • Persoane Juridice/Persoane Fizice nou create / fără istorie de creditare
 • Persoane Juridice/Persoane Fizice - antreprenori – înregistrați conform legislaţiei
 • Gospodării ţărăneşti şi mici operatori agricoli
 • Antreprenori agricoli individuali
 • Asociaţii de fermieri, cooperative de afaceri, parteneriate, etc.

Activităţi eligibile

 • Efectuarea investiţiilor în scopul îmbunătăţirii infrastructurii post – recoltare, adică pentru construcţia, cumpărarea echipamentelor pentru depozitare şi păstrare
 • Depozite frigorifice, echipament, teren aferent
 • Echipament procesare fructe, legume, uleiuri
 • Încăperi prelucrare/păstrare fructe/legume, teren aferent
 • Echipament laborator control calitate
 • Camioane termo/frigo EURO 5/6

Activităţi neeligibile

Activităţile neeligibile în cadrul proiectului fac referire la activităţi ce nu presupun dezvoltarea produselor post-recoltare, respectiv activităţi desfăşurate în or. Chişinău sau Bălţi, inclusiv:

 • Carne / lactate / miere / băuturi alcoolice
 • Cereale / semințe de floarea soarelui
 • Cultivarea produselor agricole
 • Combustibil biologic
 • Echipament de irigare
 • Impozite/taxe la bugetul de stat/local, asigurări sociale,  medicale
 • Datorii, cu excepţia creditelor retroactive
 • Mașini agricole și echipamente aferente
 • Depozite frigorifice pentru vânzare
 • Terenuri, cu excepția celor eligibile
 • Oficii/încăperi administrative

Suma împrumutului

Credite în limitele echivalentului a 50 000 USD şi 600 000 USD.

Termen de creditare

Creditele sunt acordate pe o perioadă de la 3 la 7 ani. 

Perioada de graţie

Perioada de graţie este stabilită de fiecare instituţie financiară parteneră în parte, în dependenţă de condiţiile de creditare a beneficiarului.

Scutiri

Un avantaj evident al Programului de credite este faptul că procurarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor din mijloacele creditelor acordate în cadrul Programului de creditare sînt eliberate de TVA şi taxele vamale.

De asemenea, întreprinderile agricole şi alţi beneficiari care vor dori să lanseze o afacere în infrastructura post-recoltare cu suportul creditelor menţionate beneficiază de asistenţă la perfectarea cererilor de finanţare, precum şi la elaborarea planurilor de afaceri

Mijloace circulante

Din suma totală a creditului, maximum 10% vor putea fi utilizaţi pentru finanţarea capitalului circulant aferent investiţiei.

Contribuţie proprie

Programul Compact este unul din puţinele programe de finanţare a antreprenorilor care nu solicită o contribuţie proprie iniţială în cadrul proiectului finanţat.

Rata dobânzii

Dobânda, pornind de la faptul că proiectele COMPACT sunt proiecte pe o perioadă îndelungată de timp, este o dobândă flotantă.

Ratele dobânzilor la creditele Compact, acordate băncilor participante pentru recreditarea investițiilor în infrastructura post-recoltare, sunt stabilite semestrial de către Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerului Finanțelor. Astfel, ratele se revizuiesc în februarie pentru perioada martie-august și în august pentru perioada septembrie-februarie.

La etapa actuală dobânda stabilită de DLC pentru perioada 01 septembrie 2013 - 28 februarie 2014 constituie:

 • MDL - 6,94%
 • USD - 2,15%
 • EUR - 2,15%

Instituţii financiare participante

 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Banca Socială”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Victoriabank”S.A.
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale
 • BC„Energbank”S.A.
 • BC„Comerţbank”S.A.

Curs BNM25.09.2023

EUR 20.3287 -0.0088 MDL
USD 17.5164 -0.0243 MDL
RON 4.1075 -0.0024 MDL
RUB 0.2487 -0.0009 MDL
GBP 24.1001 +0.0441 MDL

Transmis cu succes !!!

Vă vom contacta în cel mai scurt timp..