EFICIENŢĂ. ÎNCREDERE. PROFESIONALISM.
     Contacte

RISP

RISP I

Descrierea proiectului

Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale Faza I 2002-2005 (Rural Investment and Services Project – RISP I) este un proiect implementat de Guvernul Republicii Moldova în colaborare cu Banca Mondială prin agenţia SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency). Reprezentantul de implementare în Moldova este Unitatea Consolidată de Implementare şi Monitorizare a Proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA).

Obiectivul programului este de a oferi suport pe termen lung cu scopul de a accelera regenerarea şi creşterea sectorului agricol, astfel încât sectorul agricol şi rural din Moldova să poată să-şi asume rolul pe deplin şi să servească drept fundament pentru creşterea din viitor a veniturilor şi reducerea sărăciei.

Spre deosebire de proiectele FIDA, Proiectul RISP finanţează orice investiţii în activitatea economică (producere, prelucrare, ambalare, depozitare, servicii şi altele) desfăşurată în spaţiul rural.

După cum se vede mai sus, resursele directe disponibile în cadrul programului deja sunt epuizate, creditele se acordă exclusiv din resurse de refinanţare DLC.

Beneficiari

Beneficiarii proiectului RISP 1 sunt entităţile economice ce desfăşoară activităţi în zona rurală şi corespund criteriilor:

 • se finanţează orice investiţii în activitatea economică ( producere, prelucrare, ambalare, depozitare, servicii şi altele)
 • beneficiar este orice doritor de a iniţia sau dezvolta o afacere individuală în spaţiul rural

Activităţi eligibile

RISP finanţează orice investiţie în activitatea economică (producere, prelucrare, ambalare, depozitare, marketing, servicii şi alte activităţi comerciale) din spaţiul rural (preferabil proiecte care creează locuri de muncă sau utilizează materii prime locale) pe tot teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.

Împrumuturile vor fi acordate beneficiarilor care întrunesc următoarele condiţii:

 • fezabilitatea economică şi tehnică, viabilitatea comercială a afacerii;
 • activitatea este în concordanţă cu toate legile şi reglementările Republicii Moldova, inclusiv cu standardele respective de protecţie a mediului;
 • sub-împrumutatul dispune de toate alte resurse pentru implementarea cu succes a afacerii finanţate

Activităţi neeligibile

Fiind un proiect extins şi aplicând condiţii liberale, ca orice proiect de creditare, proiectul RISP 1 include şi activităţi ce nu pot fi finanţate:

 • refinanţarea datoriilor vechi;
 • investiţii în construcţia caselor de locuit;
 • procurarea sau arendarea pământului;
 • procurarea imobilului;
 • producerea şi comercializarea tutunului şi produselor din tutun;
 • producerea şi comercializarea băuturilor alcoolice tari;
 • procurarea pesticidelor.

Suma împrumutului

Până la 500 000 USD sau echivalentul în MDL.

Termen de creditare

Până la 15 ani.

Perioada de graţie

Până la 3 ani.

Mijloace circulante

Majorarea capitalului circulant este o componentă a proiectului RISP 1, iar pentru finanţarea lor se atribuie o proporţie de până la 25% din valoarea creditului solicitată.

Contribuţie proprie

Contribuţia proprie a beneficiarului este de min. 10% pentru clienţi cu istorie creditară şi min. 20% pentru clienţi fără istorie creditară. 

Rata dobânzii

Dobânda, pornind de la faptul că proiectele RISP sunt proiecte pe o perioadă îndelungată de timp, este o dobândă flotantă şi se modifică semianua la 1 aprilie şi 1 octombrie.

Este stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Rata dobânzii finale la instituţiile bancare include rata dobânzii stabilită de DLC, suplimentată cu marja bancară la un nivel maxim de 4%.

Resurse de refinanţare pentru perioada 1 octombrie 2013 – 31 martie 2014 rata dobânzii stabilită de DLC este:

 • MDL – 4,00%
 • USD – 2,15%
 • EUR – 2,15%

Resurse Directe pentru perioada 1 octombrie 2013 – 31 martie 2014 rata dobânzii stabilită de DLC este:

 • MDL – 4,00%

Instituţii financiare participante

 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Banca Socială”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Victoriabank”S.A.
 • BC„Fincombank”S.A.
 • BC„Energbank”S.A.
 • BC„Banca de Economii”S.A.
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale
 • BC„Eximbank”S.A. Gruppo Veneto Banca
 • BC„EuroCreditBank”S.A.
 • Corporaţia de Finanţare Rurală

RISP II

Descrierea proiectului

Obiectivul Programului de Investiţi şi Servicii Rurale Faza II 2006-2009 rămâne neschimbat - continuarea stimulării creşterii în perioada post-privatizare în sectoarele agricol şi rural, prin îmbunătăţirea accesului fermierilor şi antreprenorilor rurali la cunoştinţe, know-how şi finanţare şi fortificarea capacităţilor instituţiilor private şi publice pentru a asigura durabilitatea activităţilor (similar la RISP 1) pentru creşterea din viitor a veniturilor şi reducerea sărăcie în mediul rural.

Ca şi programul RISP 1, resursele directe din RISP 2 sunt epuizate, creditele acordându-se din surse refinanţabile DLC.

Beneficiari

 • antreprenori particulari şi fermieri privaţi;
 • organizaţii sau grupuri de producţie în oricare formă de organizare juridică, angajate în activităţile de fermier (de prelucrare, de producere, de comercializare agricolă);
 • practică alte activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural;
 • îşi desfăşoară activitatea în mediul rural şi dispun de un plan de afaceri bine fundamentat printr-o viabilitate tehnică şi financiară, flux de numerar şi capacitate de rambursare a împrumuturilor satisfăcătoare;
 • asigură o contribuţie proprie nu mai mică de 20% din costul total al investiţiei elucidate în planul de afaceri;
 • dispun de o asigurare (gaj) suficientă, valoarea căreia este estimată de către o companie licenţiată în domeniul dat şi prezintă garanţii personale (după caz);
 • se angajează să asigure bunurile gajate la o companie de asigurare acceptată de Bancă.

Activităţi eligibile

RISP 2 finanţează orice investiţie în activitatea economică (producere, prelucrare, ambalare, depozitare, marketing, servicii şi alte activităţi comerciale) din spaţiul rural (preferabil proiecte care creează locuri de muncă sau utilizează materii prime locale) pe tot teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi.

Împrumuturile vor fi acordate beneficiarilor care întrunesc următoarele condiţii:

 • Investiţii în gospodăria agricolă efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole;
 • Investiţii pentru dezvoltarea prelucrării, depozitării, ambalării, comercializării şi altor activităţi aferente sectoarelor agriculturii;
 • Investiţii în alte domenii în spaţiul rural;
 • Completarea capitalului circulant în cazurile desfăşurării activităţilor economice sus-menţionate.

Activităţi neeligibile

Fiind un proiect extins şi aplicând condiţii liberale, ca orice proiect de creditare, proiectul RISP 1 include şi activităţi ce nu pot fi finanţate:

 • refinanţarea datoriilor vechi;
 • investiţii în construcţia caselor de locuit;
 • procurarea sau arendarea pământului;
 • procurarea imobilului;
 • producerea şi comercializarea tutunului şi produselor din tutun;
 • producerea şi comercializarea băuturilor alcoolice tari;
 • procurarea pesticidelor.

Suma împrumutului

Până la 250 000 USD sau echivalentul în MDL.

Termen de creditare

Până la 15 ani.

Perioada de graţie

Până la 3 ani.

Mijloace circulante

Proieсtul RISP 2 este un proiect al Băncii Mondiale care NU prevede finanţarea capitalului operaţional. Mijloacele acordate din resursele fondului sunt utilizate doar pentru procurări de articole investiţionale.

Contribuţie instituţie financiară

O componenеă definitorie a proiectului RISP 2 este contribuţia de cnfinanţare din sursele Instituţiei Financiare Participante (IFP). Valoarea cofinanţării obligatorii constituie 20% din suma totală a creditului solicitată.

Spre deosebire de resursele aferente proiectului RISP 2, cofinanţarea din partea IFP se pot utiliza pentru acoperirea necesităţilor de capital circulant (în dependenţă de condiţiile de creditare ale IFP separat).

Condiţiile de finanţare ale porţiunii de 20% cofinanţate sunt stabilite individual de fiecare IFP şi sunt personalizate pentru fiecare solicitant.

Contribuţie proprie

Contribuţia proprie a beneficiarului este de min. 10% pentru clienţi cu istorie creditară şi min. 20% pentru clienţi fără istorie creditară. 

Rata dobânzii

Dobânda, pornind de la faptul că proiectele RISP sunt proiecte pe o perioadă îndelungată de timp, este o dobândă flotantă şi se modifică semianual.

Este stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Rata dobânzii finale la instituţiile bancare include rata dobânzii stabilită de DLC, suplimentată cu marja bancară la un nivel maxim de 4%.

Resurse de refinanţare pentru perioada 1 februarie 2014 - 31 iulie 2014 au o dobândă stabilită de DLC la nivelul de:

 • MDL – 4,00%
 • USD – 2,15%
 • EUR – 2,15%

Resurse directe pentru perioada 1 februarie 2014 - 31 iulie 2014 au o dobândă stabilită de DLC la nivelul de:

 • MDL – 7,10%
 • USD – 1,33%

Instituţii financiare participante

 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Banca Socială”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Victoriabank”S.A.
 • BC„Banca de Economii”S.A.
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale
 • BC„Fincombank”S.A.
 • BC„Energbank”S.A.
 • BC„EuroCreditBank”S.A.

RISP II Adaptarea la secetă

Descrierea proiectului

Proiectului RISP 2 Adaptarea la Secetă este un proiect în cadrul celei de a doua tranşe a Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare şi prevede finanţarea ÎMM pe termen mediu şi lung pentru susţinerea investiţiilor în sectorul rural al ţării, în special susţinerea proiectelor de irigare de scară mică.

Obiectivul principal este orientat spre activităţilor de combatere a secetei prin procurarea sistemelor de irigare moderne noi.

Data de închidere a Proiectului 30 iunie 2012.

Beneficiari

Beneficiar ai împrumuturilor în cadrul componentei RISP II Adaptarea la Secetă sunt persoane fizice sau juridice angajate în activitatea de antreprenor într-un domeniu eligibil, cu 100% proprietate privată.

În această categorie se includ, antreprenorii particulari, fermierii privaţi, organizaţiile sau grupurile de producţie în oricare formă de organizare juridică, angajate în activităţile de fermier, de prelucrare sau producţie sau comercializare agricolă, sau în oricare alte activităţi de antreprenor în spaţiul rural care extind sau implementează sisteme de irigare pentru plantaţiile gestionate.

Împrumuturile vor fi acordate beneficiarilor care întrunesc următoarele condiţii:

 • fezabilitatea economică şi tehnică, viabilitatea comercială a afacerii;
 • activitatea este în concordanţă cu toate legile şi reglementările Republicii Moldova, inclusiv cu standardele respective de protecţie a mediului;
 • dispun de toate alte resurse pentru implementarea cu succes a afacerii finanţate;
 • proiectele eligibile pentru finanţare în cadrul Proiectului urmează a fi situate în afara hotarelor oficiale a celor două oraşe majore în Moldova: Chişinău şi Bălţi.

Activităţi eligibile

Doar procurarea de sisteme de irigare NOI.

Activităţi neeligibile

Orice alte investiţii sau cheltuieli operaţionale ce nu fac referire la cheltuieli investiţionale referitoare la sisteme de irigare NOI.

Suma împrumutului

Până la 250 000 USD sau echivalentul în MDL.

Termen de creditare

Până la 10 ani.

Perioada de graţie

Până la 3 ani.

GRANT

Creditul posedă o componentă de grant de 20% din suma creditului, acordată după rambursarea celor 80% din suma principală.

Perioada minimă de rambursare a porţiunii împrumutului (80%) al sub-împrumutului să fie nu mai mică de 2 (doi) ani excluzând perioada de graţie.

Mijloace circulante

Proietul RISP 2 Adaptarea la Secetă este un proiect al Băncii Mondiale care NU prevede finanţarea capitalului operaţional. Mijloacele acordate din resursele fondului sunt utilizate doar pentru procurări de articole investiţionale, în special sisteme de irigare noi.

Contribuţie instituţie financiară

O componendă definitorie a proiectului RISP 2 Adaptarea la Secetă este contribuţia de cofinanţare din sursele Instituţiei Financiare Participante (IFP). Valoarea cofinanţării obligatorii constituie 20% din suma totală a creditului solicitată.

Spre deosebire de resursele aferente proiectului RISP 2 Adaptarea la Secetă, cofinanţarea din partea IFP se pot utiliza pentru acoperirea necesităţilor de capital circulant (în dependenţă de condiţiile de creditare ale IFP separat).

Condiţiile de finanţare ale porţiunii de 20% cofinanţate sunt stabilite individual de fiecare IFP şi sunt personalizate pentru fiecare solicitant.

Contribuţie proprie

Contribuţia proprie a beneficiarului este de min 10% pentru clienţi cu istorie creditară şi min. 20% pentru clienţi fără istorie creditară.

Rata dobânzii

Dobânda, pornind de la faptul că proiectele RISP sunt proiecte pe o perioadă îndelungată de timp, este o dobândă flotantă şi se modifică semianual.

Este stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Rata dobânzii finale la instituţiile bancare include rata dobânzii stabilită de DLC, suplimentată cu marja bancară la un nivel maxim de 4%.

Resurse Directe pentru perioada 1 februarie 2014 - 31 iulie 2014 au o dobândă stabilită de DLC la nivelul de:

 • MDL – 6,10%
 • USD – 0,83%

Instituţii financiare participante

 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Banca Socială”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Victoriabank”S.A.
 • BC„Banca de Economii”S.A.
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale
 • BC„Fincombank”S.A.
 • BC„Energbank”S.A.

Curs BNM28.01.2023

EUR 20.3287 -0.0088 MDL
USD 17.5164 -0.0243 MDL
RON 4.1075 -0.0024 MDL
RUB 0.2487 -0.0009 MDL
GBP 24.1001 +0.0441 MDL

Transmis cu succes !!!

Vă vom contacta în cel mai scurt timp..