EFICIENŢĂ. ÎNCREDERE. PROFESIONALISM.
     Contacte

PNAET

PNAET este un program destinat persoanelor tinere, cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, care doresc să-şi dezvolte abilităţi antreprenoriale, să lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale în domeniul agriculturii sau producerii, creând astfel noi locuri de muncă. 

Descrierea proiectului

Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (în continuare PNAET) este un program de finanţare destinat persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 ani care vor să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale, să îşi extindă afacerea proprie sau sa lanseze o activitate în domeniul agriculturii sau producerii, activitate desfăşurată în zonele rurale.

Programul are perioada de implementare 2008-2013.

Prioritate se acordă beneficiarilor a căror proiecte dezvoltă activităţi de producere în sectorul rural şi contribuie la sporirea exporturilor şi/sau substituirea importurilor, respectiv proiecte ce creează locuri noi de muncă.

Beneficiari

Persoane cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 ani care vor să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale, să îşi extindă afacerea proprie sau să lanseze o activitate în domeniul agriculturii sau producerii, activitate desfăşurată în zonele rurale.

Activităţi eligibile

Domeniile de activitate ale solicitanţilor pot cuprinde:

 • Agricultură;
 • Industria alimentară. Producţia, prelucrarea si conservarea cărnii, peştelui, fructelor, legumelor, uleiurilor, grăsimilor. Fabricarea produselor de morărit, a nutreţurilor gata pentru animale. Fabricarea băuturilor, altor produse.
 • Prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole, depozitarea şi păstrarea produselor agricole.
 • Producerea de maşini, aparate, echipamente, echipamente electrice, electronice.
 • Creşterea animalelor, păsărilor, alte specializări în alte categorii.
 • Producerea materialelor de construcţii, etc.
 • Echipamente pentru a efectua lucrări de construcţie.
 • Industria extractivă.
 • Industria lemnului şi articolelor din lemn.
 • Industria de textile şi confecţii.
 • Producerea de piei, articolelor din piele.
 • Fabricarea hârtiei şi cartonului.
 • Producerea articolelor din cauciuc şi material plastic
 • Prelucrarea metalelor.
 • Produse de poligrafie.
 • Frigidere şi frigorifere pentru păstrarea produselor.
 • Alte activităţi de producere.

Suma împrumutului

Până la 300 000 MDL. Creditele se eliberează doar în MDL.

Termen de creditare

Proiectul PNAET posedă 2 surse de finanţare - RISP I refinanţare şi FIDA 1 refinanţare. În acest sens, termenul de creditare este de până la 5 ani.

Pentru resursele RISP 1 DLC perioada minimă de acordare a creditului este de 2 ani, iar pentru resursele FIDA 1 DLC perioada minimă de creditare este de 4 ani.

Perioada de graţie

Până la 8 luni.

GRANT

La rambursarea fără întârzieri a sumei principale a împrumutului, 40% din suma acestuia devine grant nerambursabil, fără dobândă.

În caz de întârzieri de plăţi în termen din partea beneficiarului cu mai mult de 5 zile lucrătoare, porţiunea de grant devine credit rambursabil cu dobândă.

Mijloace circulante

Proiectul iniţial nu a prevăzut finanţarea activelor circulante. La etapa actuală, ca urmare a extinderii proiectului până îna nul 2013 se pot finanţa active circulante în proporţie de până la 20% din suma creditului.

Contribuţie proprie

Contribuţia proprie a beneficiarului este de min 10% din valoarea investiţiei.

Rata dobânzii

Dobânda, pornind de la faptul ca proiectul PNAET este un proiect pe o perioada îndelungată de timp, este o dobânda flotantă şi se modifică semianual.

Este stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Mijloacele băneşti în cadrul programului sunt acordare ca credite ordinare prin intermediul băncilor partenere.

Debursarea banilor se face de la Directoratul Liniilor de Creditare de pe lângă Ministerul Finanţelor şi posedă 2 resurse principale de finanţare - resurse FIDA 1 DLC şi resurse RISP 1 DLC.

Resurse FIDA 1 DLC pentru perioada 15 noiembrie 2013 - 14 mai 2014 rata dobânzii constituie - MDL – 4,00%

Resurse RISP 1 DLC pentru perioada 1 octombrie 2013 - 31 martie 2014 rata dobânzii constituie - MDL – 4,00%

Instituţii financiare participante

 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Banca Socială”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Victoriabank”S.A.
 • BC„Banca de Economii”S.A.
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale
 • BC„Fincombank”S.A.
 • BC„Energbank”S.A.
 • BC„EuroCreditBank”S.A.

Curs BNM28.01.2023

EUR 20.3287 -0.0088 MDL
USD 17.5164 -0.0243 MDL
RON 4.1075 -0.0024 MDL
RUB 0.2487 -0.0009 MDL
GBP 24.1001 +0.0441 MDL

Transmis cu succes !!!

Vă vom contacta în cel mai scurt timp..