EFICIENŢĂ. ÎNCREDERE. PROFESIONALISM.
     Contacte

PARE 1+1

Scopul Programului PARE 1+1 este mobilizarea resurselor umane şi financiare ale persoanelor plecate benevol peste hotarele ţării pentru a desfăşura activitate de muncă în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova.

Obiectivele Programului-pilot sunt următoarele:

 • creşterea nivelului de informare a lucrătorilor emigranţi din Republica Moldova şi a beneficiarilor de remitenţe privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în ţara de origine;
 • sporirea abilităţilor antreprenoriale în rândul lucrătorilor emigranţi şi beneficiarilor de remitenţe;

 • stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii emigranţi şi beneficiarii de remitenţe;
 • facilitarea accesului lucrătorilor emigranţi şi beneficiarilor de remitenţe la resursele financiare necesare înfiinţării / dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova;

 • promovarea culturii financiare şi a economiilor.

Descrierea proiectului

Programul PARE 1+1 este un program de finanţare destinat lucrătorilor emigranţi sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii. Prin rude de gradul 1 se înţelege soţ, soţie, fiu sau fiica, părinţi/înfietori.

Beneficiari

Aplicarea pentru programul PARE 1+1 o poate face orice lucrător emigrant sau rudă de gradul 1 care dispun de o întreprindere în faza de lansare ori o întreprindere în dezvoltare, care au un capital social total privat şi sunt înregistrate sub următoarele forme organizatorico-juridice:

 • Întreprindere individuală
 • Societate cu răspundere limitată
 • Gospodărie ţărănească
 • Cooperativa de producere
 • Cooperativa de întreprinzător.

Criterii de eligibilitate

Pentru aplicarea la program e necesar:

 • Să fii cetăţean al Republicii Moldova;
 • Să fii lucrător emigrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;
 • Să intenţionezi să lansezi o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolţi o afacerea existentă;
 • Să dispui de capital propriu, provenit din remitenţe şi să poţi confirma prin prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare.

În cazul în care costul total al proiectului investiţional propus spre finanţare, depăşeşte suma de 400 000 lei, solicitantul va demonstra că dispune de surse financiare alternative necesare finanţării integrale a Proiectului confirmate prin:

 • certificat de confirmare a veniturilor;
 • contract de muncă;
 • contract de intenţie;
 • scrisoare de confirmare.

Activităţi neeligibile

Activităţile care nu pot fi finanţate în cadrul programului cuprind:

 • importul de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime;
 • comerţul sub orice formă;
 • fiduciare şi de asigurări;
 • fonduri de investiţii;
 • bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;
 • schimb valutar şi lombard;
 • jocuri de noroc;
 • achiziţia bunurilor imobiliare;
 • servicii în alimentaţia publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi;
 • servicii de imigrare sub orice formă;
 • servicii notariale, juridice şi de avocat.

GRANT

Suma acordată sub formă de grant în cadrul programului PARE 1+1 constituie 200 000 MDL. Această sumă se acordă doar după ce solicitantul a demonstrat investiţiile efectuate în activitatea de antreprenoriat exigibilă în cadrul proiectului în sumă de 400 000 MDL.

Grantul se poate acorda atât în sumă totală, dacă investiţiile totale demonstrate prin documente au depăşit 400 000 MDL  sau parţial, în condiţiile când investiţiile nu au atins valoarea respectivă. La efectuarea cheltuielilor suplimentare, solicitantul va depune documentele confirmative şi va avea posibilitatea de a beneficia de sumele de până la valoarea de 200 000 MDL.

Documente solicitate

Printre documentele solicitate pentru etapa iniţială, se includ:

 • Copia buletinului de identitate;
 • Copia autentificată sau originalul contractului de muncă din străinătate a emigrantului (după caz). Va fi prezentată traducerea documentelor;
 • Documente justificative privind provenienţa banilor din remitenţe: contract de muncă; certificat de confirmare a salariului/veniturilor, extras din conturi bancare; copiile dispoziţiilor de transfer bancar. Va fi prezentată traducerea documentelor;
 • Documente care identifică legătura de rudenie dintre emigrant şi solicitantul de Program: buletin de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere (după caz).

Alte criterii

Singura organizaţie pentru implementarea programului este Organizaţia Pentru dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii de pe lângă Ministerul Economiei (ODIMM).

Componentele Programului-pilot:

 • Componenta I – Informare şi comunicare;
 • Componenta a II-a – Instruire şi suport antreprenorial;
 • Componenta a III-a – Finanţare a afacerilor  / Regula 1+1;
 • Componenta a IV-a – Monitorizare postfinanţare şi evaluare a Programului-pilot.

Cursurile de pregătire antreprenorială vor fi desfăşurate de către ODIMM pe întreg teritoriul Republicii Moldova, fiind organizate pe module, cu o durată totală de 50 de ore academice. Beneficiarii Programului-pilot vor fi asiguraţi cu materiale didactice şi consultative, acoperind 50% din costul total al cursurilor.

Beneficiarii Programului-pilot vor fi consultaţi gratuit în alegerea formei organizatorico-juridice potrivite, inclusiv la înregistrarea întreprinderii. De asemenea, luând în considerare faptul că pentru finanţarea unei afaceri este nevoie de un plan de afaceri, ODIMM va acorda asistenţă individuală beneficiarilor în elaborarea acestuia, precum şi consultaţii pe întreaga durată de lansare şi dezvoltare a afacerii.

Curs BNM28.01.2023

EUR 20.3287 -0.0088 MDL
USD 17.5164 -0.0243 MDL
RON 4.1075 -0.0024 MDL
RUB 0.2487 -0.0009 MDL
GBP 24.1001 +0.0441 MDL

Transmis cu succes !!!

Vă vom contacta în cel mai scurt timp..