EFICIENŢĂ. ÎNCREDERE. PROFESIONALISM.
     Contacte

PAC

Conform Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei şi în scopul promovării ulterioare a Reformei Regulatorii, Guvernul Republicii Moldova a lansat proiectul “Ameliorarea Competitivităţii”, drept obiectiv fiind sporirea competitivităţii întreprinderilor prin îmbunătăţirea mediului de afaceri şi modernizarea Sistemului de Metrologie, Standardizare, Testare şi Calitate (MSTQ).

Proiectul este finanţat din sursele Băncii Mondiale: Creditul IDA - 4.9 milioane dolari SUA, Grantul IDA - 4.9 milioane dolari SUA şi Grantul acordat de Guvernul Japoniei - 4.5 milioane dolari SUA. Proiectul este preconizat pentru o perioadă de patru ani şi include următoarele componente:

 • Îmbunătăţirea Mediului de Afaceri.
 • Modernizarea Sistemului MSTQ.
 • Facilitarea accesului întreprinderilor la serviciile MSTQ.
 • Facilitarea accesului la finanţe.

Descrierea proiectului

Proiectul de Ameliorare a Competitivităţii este un proiect demarat cu suportul Băncii Mondiale ce prevede finanţarea întreprinderilor angajate în exporturi aferente agriculturii, prelucrării produselor agricole, fabricării sau alte activităţi economice care furnizează bunuri sau servicii pentru export.

Beneficiari

 • Beneficiari ai proiectului sunt întreprinderi private înregistrate pe teritoriul RM cu o pondere a capitalului de minim 75% capital privat şi sunt angajate în exportul produselor agricole sau a activităţilor de procesare non agricole.
 • Întreprinderile ce procesează/ambalează produsele agricole, fabrică sau desfăşoară alte activităţi economice care furnizează bunuri sau servicii direct corelate cu generarea veniturilor din export (inclusiv noii şi viitorii exportatori).
 • Întreprinderile care activează de cel puţin 24 luni.

Activităţi eligibile

 • Proiecte ce nu implică poluări ale canalelor de navigaţie internaţională, după cum este specificat în actele normative de protecţie a mediului;
 • Proiecte implementate în conformitate cu cerinţele de protecţie a mediului aplicabile în RM şi care corespund procedurilor de evaluare a mediului;
 • Investiţii necesare susţinerii necesităţilor de dezvoltare/extindere a afacerii de export pentru toate sectoarele economiei naţionale;
 • Investiţii pentru dezvoltarea prelucrării, depozitării, ambalării, comercializării şi altor activităţi aferente exportului;
 • Procurarea tehnicii şi utilajului de prelucrare/ambalare a producţie şi procurarea mijlocului de transport;
 • Reparaţia capitală a tehnicii şi utilajului de producere agricol şi non-agricol, pieselor de schimb;
 • Construcţia frigiderelor de păstrare a fructelor şi legumelor, reutilarea tehnicii şi implementarea tehnologiilor noi în agricultură (sisteme de irigare, etc.) şi orice alt tip de activitate non-agricolă;
 • Formarea cirezii de bază şi a familiilor de albine;
 • Pentru reînnoirea şi crearea plantaţiilor multianuale;
 • Reconstrucţia, reparaţia capitală a încăperilor de producţie şi a activităţilor în agricultură;
 • Capitalul circulant necesar activităţii de export.

Activităţi neeligibile

 • Procurarea de terenuri pentru susţinerea investiţiilor sau pentru dislocarea involuntară a proprietarilor existenţi;
 • Procurarea bunurilor uzate;
 • Credite pentru capital circulant care nu sunt legate direct de procesul de producţie axat pe exporturi, la fel ca şi procurările de bunuri finite pentru consum sau comerţ;
 • Proiecte care pot implica reorganizări de terenuri cu efect asupra habitatului natural sau a proprietăţilor culturale sau impactul asupra căilor navigabile internaţionale;
 • Procurarea sau arenda imobilului;
 • Cheltuieli cu scopuri militare, reactoare nucleare, părţile acestora, oricare activitate ce include materiale şi produse radioactive;
 • Bunuri de lux utilizate în scopuri de consum;
 • Produse din tutun, prelucrate sau neprelucrate, maşini de prelucrare a tutunului;
 • Comerţul în mediul naturii sălbatice, interzise de către convenţiile internaţionale;
 • Eliberarea organismelor modificate genetic în mediul natural;
 • Producerea, distribuirea şi realizarea pesticidelor ilegale;
 • Produsele ce conţin azbest;
 • Patente, licenţe şi franchising;
 • Construcţia oficiilor administrative (cu excepţia reparaţiei celor existente);
 • Creanţe, taxe, datorii, etc.
 • Procurarea casei de locuit sau amenajarea acesteia.

Suma împrumutului

Pentru cheltuieli investiţionale – până la 800 000 EURO.

Pentru cheltuieli destinate capitalului circulant – până la 500 000 EURO.

Cu CONDIŢIA – suma cumulativă a tuturor creditelor acordate pe un singur solicitant este de 1 000 000 EUR.

Termen de creditare

Până la 8 ani pentru credite investiţionale.

Până la 4 ani pentru credite pentru capital circulant.

Perioada de graţie

Până la 36 luni, necesitând a fi justificată.

Anual achitările vor cuprinde minim 4 luni, altele 8 lunii fiind perioadă de graţie în condiţii când activitatea finanţată are un puternic accent sezonier.

Perioada de graţie la dobânzi este de până la 3 luni la momentul acordării primei tranşe.

Mijloace circulante

Majorarea capitalului circulant este o componentă a proiectului PAC, iar pentru finanţarea lor se atribuie o sumă de până la 500 000 EURO sau echivalentul în MDL sau USD.

Contribuţie proprie

Nu mai puţin de 20% din valoarea proiectului investiţional materializată în bunuri materiale sau mijloace băneşti.

Rata dobânzii

Dobânda, pornind de la faptul că proiectele PAC sunt proiecte pe o perioadă îndelungată de timp, este o dobândă flotantă.
Este stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Rata dobânzii finale la instituţiile bancare include rata dobânzii stabilită de DLC, suplimentată cu marja bancară de până la 4%.

Resurse refinanţare pentru perioada 1 octombrie 2013 - 31 martie 2014 rata dobânzii corespunde:

 • MDL – 4,00%
 • USD – 2,15%
 • EUR – 2,15%

Resurse directe pentru perioada 1 octombrie 2013 - 31 martie 2014 rata dobânzii corespunde:

 • MDL – 6,94%
 • USD – 1,75%
 • EUR – 1,75%

Instituţii financiare participante

 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Banca Sociala”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Victoriabank”S.A.
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale
 • BC„Banca de Economii”S.A.
 • BC„Energbank”S.A.
 • BC„EuroCreditBank”S.A.

Curs BNM28.01.2023

EUR 20.3287 -0.0088 MDL
USD 17.5164 -0.0243 MDL
RON 4.1075 -0.0024 MDL
RUB 0.2487 -0.0009 MDL
GBP 24.1001 +0.0441 MDL

Transmis cu succes !!!

Vă vom contacta în cel mai scurt timp..