EFICIENŢĂ. ÎNCREDERE. PROFESIONALISM.
     Contacte

LIVADA-MOLDOVEI

Descrierea proiectului

Livada Moldovei este o linie de creditare oferită de către Banca Europeană de Investiții (BEI) Guvernului R. Moldova care la rândul său acordă acest împrumut băncilor comerciale participante. Creditele sunt destinate investițiilor în sectorul horticol. Linia de creditare a devenit operațională în anul 2016 și este valabilă pentru o perioadă de cinci ani. Creditele Livada Moldovei vin cu asistență oferită sub formă de  suport și consultanță în elaborarea proiectelor investiționale și suport tehnologic gratuit.

Beneficiari

Persoanele juridice care practică activitatea de întreprinzător și doresc să implementeze un proiect în sectorul horticol sau activități conexe.

SECTORUL HORTICOL în contextul proiectului Livada Moldovei:

 • Producerea, post-recoltarea și procesarea fructelor, strugurilor de masă, strugurilor tehnici, pomușoarelor, nucilor, legumelor, florilor, plantelor aromatice, etc.
 • Producerea de puieți, răsaduri și semințe; fabricarea de mașini și echipamente horticole, comercializare inputurilor, etc.
 • Depozitarea, comercializarea, exportul și vânzarea cu amănuntul ...
 • Servicii cum ar fi: turismul vinicol și agroturismul (legat de horticultură), precum și amenajarea teritoriului și grădinăritul ornamental.

 

Activităţi eligibile

Orice investiție în sectorul horticol!

Pentru sectorul de post-recoltare și prelucrare a produselor horticole, inclusiv:

 • Construcția/renovarea halelor de producere (case de ambalare, păstrare la rece, pre răcire, sortare, calibrare);
 • Procurarea echipamentelor şi utilajelor de producere, inclusiv laboratoarelor;
 • Mijloace circulante pentru necesități investiționale (containere, lăzi, palete, ambalaje etc.)

Pentru sectorul de creștere a produselor horticole, inclusiv:

 • Restructurarea şi revitalizarea plantațiilor neproductive, plantarea noilor suprafețe (fructe, pomușoare, struguri de masă și de soiuri tehnice, legume, plante decorative, medicinale, nuci, legume, ciuperci, turismul rural/vitivinicol, sere, fâșii forestiere, design/amenajări peisagistice);
 • Procurarea utilajelor agricole și mecanizarea proceselor de îngrijire/recoltare
 • Instalarea sistemelor de irigare prin picurare/anti îngheț/anti grindină/anti ploaie;
 • Procurarea de mașini și echipamente pentru prestarea serviciilor de amenajare a teritoriului;
 • Construcția serelor (fie fără încălzire, fie cu sisteme de încălzire bazate pe surse de energie regenerabilă);
 • Panouri fotovoltaice pentru pompare, depozite frigorifice, încălzire;


Pentru întreprinderile din industria conexă:

 • Construcția/renovarea halelor de producere;
 • Procurarea echipamentelor şi utilajelor de producere ( accesoriilor de ambalare/etichetare și pentru înființarea noilor plantații, pentru producerea utilajelor horticole, etc.)
 • Construcția de spații de cazare și de catering pentru agroturism;
 • Camioane frigorifice pentru transportul fructelor și legumelor în stare proaspătă;
 • Comercializarea fructelor, legumelor si florilor.

Activităţi neeligibile

 • procurarea producției gata pentru consum și/sau comerț;
 • finanțarea procurării pământului agricol;
 • finanțarea taxele recuperabile;
 • cheltuielile în scopuri militare, reactoare nucleare, şi părţi ale acestora, orice activitate ce include materiale şi produse radioactive;
 • bunuri de lux utilizate în scopuri de consum;
 • eliberarea organismelor modificate genetic în mediul natural;
 • producerea, distribuirea şi realizarea pesticidelor ilegale;
 • produsele ce conţin asbest;
 • alt echipament şi utilaje ce conţin substanţe reglementate de convenţiile internaţionale.

Produse financiare

Programul Livada-Moldovei conţine mai multe produse financiare clasificate pe 2 direcţii principale:

 • Credite acordate prin intermediul Băncilor Comerciale Partenere (BCP);
 • Leasing a echipamentului vitivinicol și a utilajelor de producere

Condiţii de finanţare

Condiţiile de finanţare ale proiectului se referă la:

 • 50% din suma proiectului va fi finanțată de către Program din sursele BEI;
 • 50% din suma proiectului va fi finanțată de către Beneficiar (din resurse proprii, credite de la bănci și împrumuturi de la instituții financiare nebancare, granturi obținute de la donatori, ș.a.).

Suma împrumutului

 • 5,000 EUR – valoarea minimă a unui credit care poate fi solicitat;
 • Max 1,000,000 EUR – investiții în plantarea/defrișarea livezilor si plantațiilor de struguri de masa, pepiniere;
 • Max 5,000,000 EUR - investiții în activități horticole (plantarea/defrișarea livezilor, păstrarea, procesarea produselor horticole, inclusiv procurarea echipamentelor și utilajelor horticole, construcția/reconstrucția halelor specializate, etc.);
 • Max 1,000 EUR per hectar –pentru defrişarea plantaţiilor horticole necorespunzătoare;
 • Max 10,000 EUR per hectar - pentru înfiinţarea plantațiilor horticole;
 • Max 30,000 EUR per hectar – pentru înființarea plantațiilor horticole intensive.

Termen de creditare

Termenul de creditare îndelungat – de până la 10 ani;

Perioada de graţie

Perioada de graţie de până la 4 ani

Avantajele proiectului

CE AVANTAJE SUNT
 • Facilități fiscale: aplicarea cotei 0 a TVA;
 • Scutirea de plata taxelor și procedurilor vamale;
 • Termenul de creditare îndelungat – maxim 10 ani;
 • Perioadă de grație de până la 4 ani
 • Rata dobânzii competitivă (4-5% pentru credite în EUR, 7-8% pentru creditele în MDL);
 • Suma minimă a creditului – 5000 EUR
 • Plafon mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim 5 mln. Euro);
 • Posibilitatea finanțării în leasing a echipamentelor agricole (prin intermediul B.C. Mobiasbancă);
 • Posibilitatea procurării echipamentului la mâina a doua (vechime de până la 10 ani);
 • Aria de acoperire națională, inclusiv municipiile Chișinău și Bălți;
 • Suport și consultanță la elaborarea proiectului investițional și intermediere în obținerea finanțării;
 • Suport tehnologoc gratuit (experți naționali și internaționali).

 

CUM POATE FI COMBINAT  CREDITUL DE LA LIVADA MOLDOVEI CU ALTE FINANȚĂRI sau  GRANTURI

 • Contribuția proprie poate fi asigurată și din subvenții acordate de AIPA sau alți donatori.
 • AIPA (aipa.gov.md) oferă o schemă de granturi pentru tineri (18-35 ani) și femei în care 75% din subvenție este acordată în avans pentru investiții în sere, livezi și instalații / echipamente post-recoltare (până la 65% din din valoarea totală a investiției pentru investiții de până la 1 mil. lei);
 • MAC-P (www.capmu.md) oferă granturi pentru grupurile înregistrate de producători agricoli din sectorul horticol (până la 50% din investiția în infrastructura post-recoltare, dar nu mai mult de 350.000 USD);
 • APM / USAID (https://www.facebook.com/agricultura.performanta/) oferă granturi pentru investiții ce pot crește valoarea adăugată a pomușoarelor, strugurilor de masă și a legumelor (50-100% din investiție).

Rata dobânzii

Dobânda, pornind de la faptul că Programul BEI - Livada Moldovei este pe o perioada îndelungată de timp, este o dobândă flotantă.

Dobânda se stabileşte de unitatea de implementare a programului şi DLC, aceasta fiind suplimentată cu o marjă bancară.

 ~5% pentru credite în EUR,

~8% pentru credite în MDL

 

Instituţii financiare participante

Liniii creditare
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale
 • BC„Energbank”S.A.
 • BC"ProCreditbankk"S.A.
 • BC"Comertbank"S.A.

LEASING

 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale

Etapele principale

Ce trebuie de avut în vedere atunci când solicitați un împrumut

 • Ponderea de finanțare: Până la 50% din costurile totale de investiții.
 • Pentru contribuția proprie (restul de 50%) sunt acceptate și costurile istorice (un an înainte de completarea "Formularului de participare UIP" și 3 ani după). De asemenea, costurile forței de muncă angajate, valoarea muncii proprii, arenda terenului și valoarea terenului propriu sunt considerate contribuție proprie.
 • Contribuția proprie ar putea fi finanțată și din alte credite sau din subvenții (AIPA sau programe ale donatorilor).
 • Gajul trebuie să acopere 130% din credit. Cu toate acestea, printr-o scrisoare de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditelor ODIMM (care colaborează cu ProCredit Bank și Comertbank ca bănci participante), mărimea garanției poate fi redusă la 75%. Mai mult decât atât, Mobiasbanca oferă un mecanism de garantare a creditelor. Pentru partea din credit asigurată de mecanismele de garantare, rata dobânzii poate crește cu 1 până la 2% anual.

Principalele etape ale procesului de aplicare

 1. Solicitantul prezintă formularul de participare personal către UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului, Calea Basarabiei 18, etajul 2, Chișinău). Formularul de participare poate fi descărcat de pe pagina web a proiectului livada-moldovei.md.
 2. Solicitantul prezintă cererea de creditare la una din băncile comerciale participante (a se vedea mai jos lista băncilor participante).
 3. Solicitantul completează un plan de afaceri simplificat (șablon disponibil pe pagina web a UIP) și îl prezintă împreună cu oferte comerciale pentru investițiile planificate către UIP.
 4. UIP verifică eligibilitatea și contribuția solicitantului și emite un aviz de eligibilitate, care este apoi confirmat de BEI.
 5. Solicitantul pregătește întregul dosar de aplicare, inclusiv planul de afaceri pentru investiția planificată, în conformitate cu cerințele băncilor comerciale participante.
 6. Examinarea și aprobarea proiectului investițional de către:
 • Banca comercială locală (pentru cererile de credit) sau compania de leasing (pentru cererile de leasing)
 • Directoratul Liniilor de Creditare (DLC) din cadrul Ministerului de Finanțe (doar pentru cererile de creditare)
 • Banca Europenă de Investiții (BEI)

 

Facilităţi fiscale

 • Facilități fiscale și vamale: aplicarea cotei „Zero” a TVA la import și livrări locale, scutirea de plată a taxelor vamale, procedurilor vamale, accize;
 • Plafon mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim 5 mln. Euro)
 • Suport și consultanță gratuită la elaborarea proiectului investiţional.

Curs BNM28.01.2023

EUR 20.3287 -0.0088 MDL
USD 17.5164 -0.0243 MDL
RON 4.1075 -0.0024 MDL
RUB 0.2487 -0.0009 MDL
GBP 24.1001 +0.0441 MDL

Transmis cu succes !!!

Vă vom contacta în cel mai scurt timp..