EFICIENŢĂ. ÎNCREDERE. PROFESIONALISM.
     Contacte

JNPGA

Programul de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru promovarea eforturilor privind ajustările economice structurale este destinat facilitării procurării de către subiecţii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii a unui vast sortiment de echipament de producere.

Echipamentul procurat în cadrul Programului JNPGA va fi oferit beneficiarilor în regim de leasing pe o perioadă de un an (fără gaj). Dobânda de leasing este la cota zero. În cadrul Programului JNPGA va fi achiziţionat doar Echipament nou de import, fiind exclus cel de origine autohtonă.

Programul este o formă de ajutor prin procurarea utilajului, destinat finanţării importurilor care promovează şi susţin dezvoltarea economică şi socială a regiunilor beneficiare. Ajutorul Non-Proiect include proiectele la cheie, asistenţa tehnică, studiile de fezabilitate sau serviciile de consultanţă. Acestea se finanţează de un alt compartiment al Programului de Ajutor Japonez.

Este un ajutor necondiţionat, ceea ce înseamnă că bunurile procurate în cadrul programului pot fi procurate din orice parte a lumii. Procurările, procedurile şi instrucţiunile de administrare a programului sunt aprobate de către Guvernul Japoniei şi guvernul beneficiarului.

La achiziţia şi importul Echipamentului va fi aplicată cota zero la plata taxei pe valoarea adaugată şi vor fi scutite de plata taxei vamale şi a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale.

Descrierea proiectului

Programul de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat de către Guvernul Japoniei pentru promovarea eforturilor privind ajustările economice structurale (Programul JNPGA) este destinat facilitării procurării în regim de leasing (cu porţiune de grant de 40%) de către subiecţii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a unui vast sortiment de echipamente de producere.

În cadrul Programului poate fi procurat doar Echipament nou de import, fiind exclus cel de origine autohtonă.

Beneficiari

Grupul ţintă cuprinde întreprinderile micro şi mici înregistrate conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, forma de proprietate integral privată, cu respectarea condiţiilor indicate mai jos:

 • numărul mediu scriptic anual de salariaţi să fie de cel mult 49 de persoane;
 • suma anuală a veniturilor din vânzări să fie de cel mult 25 milioane de lei şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor să nu depăşească 25 milioane de lei;
 • să nu deţină o poziţie dominantă pe piaţă;
 • cota membrului fondator (asociatului, participantului, acţionarului) persoană juridică ce nu este subiect al sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii să nu depăşească 35% din capitalul social al agentului economic, cu excepţia organizaţiilor necomerciale;
 • să nu fie companie fiduciară sau companie de asigurare;
 • să nu fie fond de investiţii;
 • să nu fie agent economic importator sau producător de mărfuri supuse accizului;
 • să nu fie bancă, organizaţie de microfinanţare, asociaţie de economii şi împrumut, alte instituţii financiare;
 • să nu fie casă de schimb valutar sau lombard;
 • să nu fie întreprindere din domeniul jocurilor de noroc.

Criterii de eligibilitate

În cadrul proiectului se acordă anumite priorităţi:

 • Prioritatea va fi acordată subiecţilor sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, produsele (serviciile) cărora vor contribui la sporirea exporturilor şi/sau la substituirea importurilor;
 • Prioritatea va fi acordată întreprinderilor pentru dezvoltarea activităţii de producere în raioanele Republicii Moldova, inclusiv sectorul rural;
 • Pentru participarea la Program nu vor fi admise întreprinderile care în rezultatul obţinerii Grantului vor crea concurenţă neloială operatorilor locali.

Solicitantul trebuie:

 • să facă parte din categoria grupului ţintă al Programului;
 • să fie înregistrat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cel târziu cu 6 luni înainte de depunerea cererii de solicitare pentru participare la prezentul Program;
 • să nu aibă restanţe la plăţile scadente faţă de instituţii financiare bancare şi/sau nebancare sau datorii la impozite şi taxe, iar în cazul existenţei datoriilor la impozite şi taxe, acestea urmează a fi stinse benevol în termen de 30 (treizeci) de zile, din momentul depunerii cererii de participare la Program;
 • să nu se afle în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare
 • afacerea solicitantului să nu fie amplasată în municipiile Chişinău sau Bălţi.

Întreprinderile eligibile pot sa beneficieze de mijloacele financiare ale Grantului doar o singura dată.

Criteriile de eligibilitate pentru Echipamentul procurat în cadrul Programului:

 • poate fi procurat doar Echipament nou de import, fiind exclus cel de origine autohtonă;
 • nu se acceptă pentru procurare unităţi tehnice şi echipament agricol (combine, tractoare, semănători, etc.);
 • nu se acceptă pentru procurare unităţi de transport (inclusiv cele specializate).

Suma împrumutului

Suma finanţării este cuprinsă între 500 000 şi 1 500 000 MDL

GRANT

Valoarea grantului constituie 40% din valoarea solicitată de finanţare şi va fi cuprins între sumele de 300 000 MDL şi 600 000 MDL.

Grantul se acordă doar după achitarea celor 4 tranşe iniţiale în valoare de 60% stabilite în baza unui grafic de rambursare şi în condiţii când solicitantul a respectat cu stricteţe termenele limită de achitare

Termene şi modalitate de achitare

Termenul de finanţare este de până la 18 luni în condiţii normale, iar achitările se vor efectua după următorul grafic:

 • I      5%        În termen de 5 zile lucrătoare din momentul semnării Acordului de intenţii privind semnarea unui contract de leasing.
 • II     20%      În termen de 5 zile lucrătoare din momentul semnării devizului costurilor de procurare a Echipamentului.
 • III    15%       În ultimele 5 zile lucrătoare ale lunii a 6-a din momentul semnării actului de predare-primire a Echipamentului în regim de leasing.
 • IV     20%      În ultimele 5 zile lucrătoare ale lunii a 12-a din momentul semnării actului de predare-primire a Echipamentului în regim de leasing.
 • V      40%      Ultima tranşă nu va fi achitată şi va constitui grant din partea Guvernului Republicii Moldova, în cazul în care toate plăţile pentru tranşele precedente vor fi efectuate în termen, cu condiţia instalării şi punerii în funcţiune a Echipamentului, în condiţiile Contractului de leasing.

În caz contrar achitarea va fi efectuată în ultimele 5 zile lucrătoare ale lunii a 18-a din momentul semnării actului de predare-primire a Echipamentului în regim de leasing.

Facilităţi fiscale

La achiziţia şi importul Echipamentului va fi aplicată cota zero la plata taxei pe valoarea adăugată, şi vor fi scutite de plata taxei vamale şi a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale.

Curs BNM28.01.2023

EUR 20.3287 -0.0088 MDL
USD 17.5164 -0.0243 MDL
RON 4.1075 -0.0024 MDL
RUB 0.2487 -0.0009 MDL
GBP 24.1001 +0.0441 MDL

Transmis cu succes !!!

Vă vom contacta în cel mai scurt timp..