EFICIENŢĂ. ÎNCREDERE. PROFESIONALISM.
     Contacte

FIDA

Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (FIDA sau IFAD în engleză) este unul din organismele internaţionale de finanţare ce acordă suport ţărilor în finanţarea diverselor activităţi desfăşurate în ramura agriculturii şi ramura procesării agricole.

Republica Moldova a aderat la FIDA în anul 1996 şi pe parcursul perioadei ulterioare a realizat mai multe programe care au ca scot diminuarea sărăciei şi dezvoltarea economică a mediului rural:

 1. Programul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici (FIDA 1);
 2. Programul de Revitalizare a Agriculturii (FIDA 2 PRA);
 3. Programul de Dezvoltare a Afacerilor Rurale (FIDA 3 PDAR)
 4. Programul Servicii Financiare Rurale şi Marketing (FIDA 4 SFRM);
 5. Programul Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Businessului Agricol (FIDA 5 SFRDBA).

Sunt programe care oferă posibilitatea de dezvoltare a afacerilor prin acordarea de credite bancare în condiţii avantajoase şi primirea consultanţei necesare pentru obţinerea creditelor sau dezvoltarea afacerii.

FIDA 1

Descrierea proiectului

Proiectul de Finanţare Rurală şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici a fost primul proiect IFAD în Republica Moldova, în sumă totală de 8,0 ml USD şi a fost lansat în anul 2001, având o perioadă de implementare de până la 31 decembrie 2005.

Scopul principal al proiectului FIDA 1 a fost de a facilita accesul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii la credite pe termen mediu şi lung şi a cuprins arealul naţional, cu excepţia or. Chişinău şi Bălţi.

La etapa actuală mijloacele băneşti acordate direct de fond sunt finisate, acordarea creditelor în cadrul acestui proiect se face din resurse refinanţate acordate de Directoratul Liniilor de Creditare (DLC) de pe lângă Ministerul Finanţelor.

Beneficiari

Beneficiari ai acestui proiect pot fi IMM-urile cu profil agricol sau de producere, cu orice formă organizatorico-juridică şi care corespund următoarelor criterii:

 • Numărul mediu scriptic anual de salariaţi nu depăşeşte 249 persoane;
 • Suma anuală a veniturilor din vânzări, precum şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor nu depăşeşte 50 ml lei;
 • Vor participa la finanţarea proiectului înaintat cu contribuţia proprie exprimată în mijloace băneşti sau bunuri materiale cu nu mai puţin decât 10% din costul total al investiţiei;
 • Sunt înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova;
 • Au un capital social totalmente privat, fără ponderea capitalului de stat şi/sau străin;
 • Corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător;
 • Ţin evidenţa contabilă, perfectează şi prezintă în timp rapoartele financiare standard.

Activităţi eligibile

 • plantarea viilor şi livezilor;
 • producerea, prelucrarea, ambalarea produselor agricole;
 • colectarea /păstrarea la rece a produselor agricole (utilaj frigorific);
 • producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere;
 • procurarea tehnicii agricole / sistemelor de irigare;
 • dezvoltarea efectivului de animale şi păsări;
 • alte tipuri de activităţi cu profil agricol.

Activităţi neeligibile

 • Refinanţarea datoriilor existente;
 • Plata taxelor şi impozitelor;
 • Procurarea sau arenda pământului;
 • Construcţia caselor de locuit;
 • Procurarea pesticidelor;
 • Producerea băuturilor alcoolice;
 • Comercializarea mărfurilor de larg consum şi a băuturilor alcoolice.

Suma împrumutului

Până la 500 000 USD, echivalentul în MDL

Termen de creditare

Termen mediu – până la 5 ani

Termen lung – până la 15 ani

Perioada de graţie

Termen mediu – până la 2 ani

Termen lung – până la 5 ani

Mijloace circulante

Resursele directe din cadrul proiectului FIDA 1 sunt epuizate. Mijloacele financiare acordate pentru finanţarea activităţilor eligibile ale acestui proiect sunt acordate de Directoratul Liniilor de Creditare (DLC) de pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

Aceste mijloace financiare sunt resurse de refinanţare - credite acordate şi deja rambursate, total sau parţial. În acest sens, proiectul FIDA 1 DLC (sau refinanţare) poate finanţa mijloacele circulante până la 100% din valoarea creditului, în dependenţă de bancă. Iniţial, pentru finanţarea activelor circulante se prevedea o proporţie de 50%.

Contribuţie proprie

Obligatoriu minim 10% din valoarea investiţiei

Rata dobânzii

Dobânda, pornind de la faptul că proiectele FIDA sunt proiecte pe o perioadă îndelungată de timp, este o dobândă flotantă şi se modifică semianual - la 15 mai şi 15 noiembrie.

Este stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Rata dobânzii finale la instituţiile bancare include rata dobânzii stabilite de DLC, suplimentată cu marja bancară la un nivel maxim de 4%.

Rata dobânzii pentru resurse de refinanţare pentru perioada 15 noiembrie  2013 – 14 mai 2014 indică:

 • MDL – 4,00%
 • USD – 2,15%
 • EURO – 2,15%

Rata dobânzii, pentru resursele directe aferete creditelor deja acordate, pentru perioada 15 noiembrie  2013 – 14 mai 2014 indică:

 • MDL – 4,00%
 • USD – 0,75%

Instituţii financiare participante

 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Banca Sociala”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Victoriabank”S.A.
 • BC„Banca de Economii”S.A.
 • BC„Energbank”S.A.
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale
 • BC„EuroCreditBank”S.A.
 • BC„Fincombank”S.A.
 • BC„Eximbank”S.A. Gruppo Veneto Banca
 • Corporaţia de Finanţare Rurală

FIDA 2 PRA

Descrierea proiectului

Proiectul de Revitalizare a Agriculturii a demarat în ianuarie 2006 şi a avut ca termen final de închidere luna martie 2013. Pentru implementarea activităţilor planificate din cadrul Proiectului a fost alocată o sumă de cca. 15 mln dolari SUA. La etapa actuală mijloacele financiare din Proiectul FIDA 2 PRA au fost epuizate.

Proiectul FIDA 2 PRA a avut un caracter participativ, atât pentru comunitate cât şi pentru antreprenorii din localitate. Proiectul s-a axează pe comunităţile/satele în care mai mulţi agenţi economici în conlucrare cu primăria vor dezvolta în comunitate activităţi economice cu profil agricol.

Scopul Proiectului FIDA 2 PRA este de a contribui la eradicarea sărăciei în spaţiul rural prin revitalizarea agriculturii prin crearea locurilor noi de muncă şi generarea veniturilor populaţiei rurale.

Noutatea acestui proiect a fost că mijloacele acordate pentru beneficiarii de credite eligibili au inclus în componenţa lor o porţiune de grant de 25% sau 30% în dependenţă de perioada de creditare solicitată - termen mediu - până la 7 ani, termen lung - mai mult de 7 ani.

Beneficiari

Beneficiarii proiectului de finanţare FIDA 2 pot fi întreprinderile rurale cu profil agricol de orice formă organizatorico-juridică bazată pe proprietate privată, care corespund următoarelor criterii:

 • Sunt înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, în totalmente privat, fără ponderea capitalului de stat şi/sau străin;
 • Ţin evidenţa contabilă, perfectează şi prezintă în timp rapoartele financiare standard;
 • Corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător;
 • Vor participa la finanţarea proiectului înaintat cu contribuţia proprie exprimată în mijloace băneşti sau bunuri materiale cu nu mai puţin de 20% din valoarea totală a investiţiei;
 • Activează sub jurisdicţia satului care a înaintat la UCIP-IFAD cerere de participare la Proiect şi activitatea ce urmează a fi finanţată a fost inclusă in Planul de Dezvoltare a Satului (elaborat de Proiect) - doar pentru resursele directe FIDA 2 PRA.

Activităţi eligibile

Prioritatea activităţilor finanţate în cadrul proiectului FIDA 2 PRA (sau DLC) este orientată spre generarea de locuri de muncă şi creşterea veniturilor populaţiei. Astfel, activităţile finanţate includ:

 • plantarea viilor şi livezilor;
 • producerea, prelucrarea, ambalarea produselor agricole;
 • colectarea /păstrarea la rece a produselor agricole (utilaj frigorific);
 • producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere;
 • procurarea tehnicii agricole / sistemelor de irigare;
 • dezvoltarea efectivului de animale şi păsări;
 • alte tipuri de activităţi cu profil agricol.

Activităţi neeligibile

 • Refinanţarea datoriilor existente
 • Plata taxelor şi impozitelor
 • Procurarea sau arenda pământului
 • Construcţia caselor de locuit;
 • Procurarea pesticidelor
 • Producerea băuturilor alcoolice
 • Comercializarea mărfurilor de larg consum şi a băuturilor alcoolice.

Suma împrumutului

Pentru resursele directe suma maximă acordată pentru o localitate a constituit 200 000 USD, iar suma minimă 50 000 USD.

Un singur antreprenor a putut beneficia de o sumă maximă de 100 000 USD, dacă în structura asociaţilor sunt cel puţin 2 persoane, şi 30 000 USD dacă există un singur asociat.

Pentru resursele de refinanţare (DLC) condiţiile includ limite aferente doar antreprenorilor - 100 000 USD pentru întreprinderi ce au în structura asociaţilor cel puţin 2 acţionari şi 30 000 USD pentru întreprinderi cu un singur asociat.

Termen de creditare

Termen mediu - până la 7 ani

Termen lung - până la 15 ani

Perioada de graţie

Termen mediu - până la 3 ani

Termen lung - până la 5 ani

GRANT

Resursele Directe din programul FIDA 2 PRA au inclus o porţiune de grant condiţionată.

 • Credite pe termen mediu – 20%
 • Credite pe termen lung – 30%

Achitările trebuie efectuate în termen, cu întârzieri nu mai mari de 5 zile.

Pentru obţinerea grantului sunt necesare condiţii suplimentare minime:

 • Credite pe termen mediu – termen minim de 4 ani şi graţie de minim 1 an;
 • Credite pe termen lung – termen minim 7 ani, graţie de minim 3 ani.

Resursele DLC (FIDA 2 DLC) NU posedă porţiuni de grant.

Mijloace circulante

Programul FIDA 2 permite procurarea activelor circulante în proporţie de până la 25% din valoarea creditului solicitat. Dacă termenul de rambursare a porţiunii de credit aferente procurării mijloacelor circulante este mai mic de 24 luni, atunci pentru porţiunea respectivă nu se atribuie porţiunea de grant aferentă creditului total

Contribuţie proprie

Participarea în cadrul proiectului este de minim 20% din valoarea investiţiei ce se poate face cu mijloace băneşti, active circulante sau bunuri investiţionale.

Rata dobânzii

Dobânda, pornind de la faptul că proiectele FIDA sunt proiecte pe o perioadă îndelungată de timp, este o dobândă flotantă şi se modifică semianual - la 15 ianuarie şi 15 iulie.

Este stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Rata dobânzii finale la instituţiile bancare include rata dobânzii stabilită de DLC, suplimentată cu marja bancară la un nivel maxim de 4%.

Rata dobânzii pentru resurse de refinanţare pentru perioada 15 ianuarie 2014  - 14 iulie 2014 indică:

 • MDL – 4,00%
 • USD – 2,15%
 • EUR – 2,15% 

Rata dobânzii, pentru resurse directe la creditele deja acordate, pentru perioada 15 ianuarie 2014  - 14 iulie 2014 indică:

 • MDL – 4,00%
 • USD – 0,80%

Instituţii financiare participante

 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Banca Sociala”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Victoriabank”S.A.
 • BC„Banca de Economii”S.A. 
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale 
 • BC„EuroCreditBank”S.A.
 • BC„Fincombank”S.A.
 • BC„Energbank”S.A.
 • BC„Eximbank”S.A. Gruppo Veneto Banca

FIDA 3 PDAR

Descrierea proiectului

Programul de dezvoltare a Afacerilor Rurale, cel de-al treilea proiect IFAD din Republica Moldova, a fost lansat în iulie 2006 cu o perioadă de implementare de 60 luni. Purtând un caracter naţional, programul a fost implementat în toate localitățile Republicii Moldova, cu excepţia mun. Chişinău, mun. Bălţi și a Unităților Administrativ-Teritoriale din Stânga Nistrului.

Scopul proiectului este de a stimula creşterea agriculturii strategice şi activităţilor rurale de afaceri în care Republica Moldova are un avantaj comparativ astfel asigurând o creştere durabilă a veniturilor populaţiei sărace din zonele rurale şi oraşele mici din Republica Moldova.

Componentele proiectului și obiectivele specifice:

Servicii de intermediere în afacerile rurale - de a consolida creşterea agriculturii strategice şi activităţilor rurale de afaceri în Republica Moldova.

Servicii financiare rurale – de a oferi acces la servicii financiare adecvate şi sustenabile pentru agenţii economici rurali.

Investiţii în infrastructura derivată pieţei - dezvoltarea infrastructurii rurale, care are un rol esenţial în dezvoltarea întreprinderilor profitabile şi creşterea veniturilor fermierilor agricoli.

Ca activităţi principale în cadru programului IFAD 3 PDAR s-a stabilit acordarea împrumuturilor pentru finanțarea întreprinderilor din mediu rural, precum și acordarea granturilor competitive pentru finanțarea construcției obiectelor de infrastructură economică, beneficiarii fiind întreprinderile care își desfășoară activitatea în mediu rural, având orice formă organizatorico-juridică bazată pe proprietate privată.

Beneficiari

Beneficiari pentru serviciile financiare sunt întreprinderile rurale de orice formă organizatorico-juridica bazată pe proprietate privată, care corespund următoarelor criterii:

 • Sunt înregistraţi în baza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, în totalmente privat, fără ponderea capitalului de stat şi/sau străin;
 • Ţin evidenţa contabilă, perfectează şi prezintă în timp rapoartele financiare standard;
 • Vor satisface nivelul Indicatorului de Multiplicare a Lanţului Valoric (IMLV) stabilit în cadrul Programului;
 • Corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător;
 • Vor participa la finanţarea proiectului înaintat cu contribuţia proprie exprimată în mijloace băneşti sau bunuri materiale cu nu mai puţin de 20% din valoarea totală a investiţiei.

Activităţi eligibile

În scopul participării întreprinderilor în cadrul proiectului FIDA 3, prioritate se va acorda finanţării activităţilor generatoare de locuri de muncă şi a veniturilor populaţiei şi activităţile ce vor genera un nivel înalt al Indicatorului de Multiplicare a Lanţului Valoric (IMLV), inclusiv:

 • plantarea viilor şi livezilor;
 • producerea, prelucrarea, ambalarea produselor agricole;
 • colectarea /păstrarea la rece a produselor agricole (utilaj frigorific);
 • producerea seminţelor şi a răsadului, creşterea legumelor în sere;
 • dezvoltarea efectivului de animale şi păsări;
 • alte tipuri de activităţi cu profil agricol şi neagricol din zona rurală.

Activităţi neeligibile

 • Refinanţarea datoriilor existente;
 • Plata impozitelor;
 • Construcţia caselor de locuit;
 • Procurarea sau arendarea pământului;
 • Producerea băuturilor alcoolice;
 • Procurarea pesticidelor;
 • Comercializarea mărfurilor de larg consum şi a băuturilor alcoolice;
 • Jocuri de noroc, case de agrement, restaurante, baruri;
 • Comerţul, reparaţia şi amanetarea articolelor de giuvaergerie din metale preţioase
 • Microbuze / activităţi de transportare a pasagerilor.

Suma împrumutului

Până la 150 000 USD sau echivalentul în MDL

Termen de creditare

Termenul de creditare este cuprins între 5-15 ani.

Perioada de graţie

Pentru finanţarea activităţilor eligibile, perioada de graţie poate fi de până la 5 ani, fiind dependentă de perioada de finanţare a activităţii.

Mijloace circulante

Majorarea capitalului circulant este o componentă a proiectului FIDA 3, iar pentru finanţarea lor se atribuie o proporţie de până la 25% din valoarea creditului solicitată.

Contribuţie proprie

Participarea în cadrul proiectului este de minim 20% din valoarea investiţiei ce se poate face cu mijloace băneşti, active circulante sau bunuri investiţionale 

Rata dobânzii

Dobânda, pornind de la faptul că proiectele FIDA sunt proiecte pe o perioadă îndelungată de timp, este o dobândă flotantă şi se modifică semianual - la 15 ianuarie şi 15 iulie.

Este stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Rata dobânzii finale la instituţiile bancare include rata dobânzii stabilită de DLC, suplimentată cu marja bancară la un nivel maxim de 4%.

Resurse refinanţare pentru perioada 15 ianuarie 2014 - 14 iulie 2014 rata dobânzii corespunde:

 • MDL – 4,00%
 • USD – 2,15%
 • EURO – 2,15%

Resurse Directe pentru perioada 15 ianuarie 2014 - 14 iulie 2014 rata dobânzii corespunde:

 • MDL – 4,00%
 • USD – 0,75%

Instituţii financiare participante

 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Banca Socială”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Victoriabank”S.A.
 • BC„Banca de Economii”S.A.
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale
 • BC„EuroCreditBank”S.A.
 • BC„Fincombank”S.A.
 • BC„Energbank”S.A.
 • BC„Eximbank”S.A. Gruppo Veneto Banca

FIDA 4 SFRM

Descrierea proiectului

Programul FIDA 4 Servicii Financiare Rurale şi Marketing (FIDA 4 SFRM) este unul din programele FIDA care este în curs, iar Resursele Directe sunt disponibile. Perioada de implementare a programului este cuprinsă între anii 2009-2014.

Obiectivul Programului este extinderea oportunităţilor de angajare în câmpul muncii şi de participare a micilor fermieri în lanţuri competitive de furnizare agricolă prin intermediul accesului sporit la serviciile financiare pentru micii proprietari, femeile cu activitate neagricolă şi tinerii fermieri, precum şi antreprenorii şi întreprinderile de prelucrare neagricolă.

Altfel spus scopul programului FIDA 4 SFRM este de a reduce sărăcia rurală în Moldova creând condiţii favorabile pentru cei mai săraci membri ai societăţii rurale în vederea creşterii veniturilor acestora prin acces sporit la pieţe şi locuri de muncă.

Beneficiari

Agenţii economici, încadraţi în activităţi economice din zona rurală, pot beneficia de finanţare pentru iniţierea sau extinderea facerii, în condiţii cât aceştia vor corespunde următoarelor criterii:

 • agenţi economici de orice formă organizatorico-juridică ce sunt înregistraţi şi desfăşoară activitatea în zona rurală;
 • corespund criteriilor stabilite de Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului ÎMM: au un număr mediu scriptic anual de salariaţi ≤249 persoane şi suma anuală a veniturilor din vânzări, precum şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor ≤50 ml. Lei;
 • activitatea este bazată pe proprietate privată şi administrată de cetăţeni ai RM.

Activităţi eligibile

Spre deosebire de celelalte proiecte, activităţile eligibile în cadrul proiectului FIDA 4 SFRM cuprind 3 domenii principale de activitate:

A. Horticultura - în special legumicultura - Finanţarea activităţilor ce ţin de cultivarea legumelor în sere sau în spaţiu deschis, inclusiv:

 • servicii mecanizate aferente dezvoltării horticulturii;
 • construcţia/restabilirea serelor/sistemelor de încălzire în sere;
 • dezvoltarea/restabilirea sistemelor de irigare pentru dezvoltarea horticulturii;

B. Pomicultura şi viticultura - axată pe crearea plantaţiilor multianuale, cu referire la:

 • înfiinţarea/întreţinerea plantaţiilor de viţă - de-vie (struguri de masă) şi livezilor;
 • înfiinţarea/întreţinerea plantaţiilor livezilor;
 • producerea răsadului şi a materialului săditor pomicol/viticol (struguri de masă);

C. Activităţile de procesare, inclusiv:

 • păstrarea şi ambalarea produselor horticole (legume, fructe, pomuşoare);
 • depozitarea şi păstrarea la rece a produselor horticole;
 • procesarea produselor horticole;
 • ambalarea/transportarea produselor horticole;
 • construcţia/restabilirea facilităţilor de păstrare a produselor horticole.

Activităţi neeligibile

 • întreprinderi ce vor fi în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare care pot conduce la pierderi de active;
 • întreprinderi mixte, cu capital străin;
 • producerea/prelucrarea cerealelor;
 • producerea/prelucrarea cărnii şi produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor;
 • piscicultura;
 • apicultura;
 • refinanţarea datoriilor existente;
 • plata impozitelor;
 • construcţia caselor de locuit;
 • procurarea sau arendarea pământului;
 • producerea băuturilor alcoolice;
 • procurarea pesticidelor;
 • comercializarea mărfurilor de larg consum şi a băuturilor alcoolice;
 • jocuri de noroc, case de agrement, restaurante, baruri;
 • comerţul, reparaţia şi amanetarea articolelor de giuvaergerie din metale preţioase;
 • microbuse/ activităţi de transportare a pasagerilor.

Suma împrumutului

Pentru activităţi de producere (horticultură) şi crearea plantaţiilor multianuale – 50 000 USD

Pentru activităţi de procesare – 150 000 USD, preponderent 100 000 USD.

Termen de creditare

Până la 5 ani pentru activităţi de producere - horticultura

Până la 7 ani pentru activităţi de procesare

Până la 8 ani pentru plantaţii multianuale.

Perioada de graţie

Până la 2 ani – activităţi de producere - horticultura.

Până la 3 ani - activităţi de procesare.

Până la 4 ani - plantaţii multianuale.

Mijloace circulante

Proiectul FIDA 4 SFRM este primul proiect al FIDA care NU prevede finanţarea capitalului operaţional. Mijloacele acordate din resursele fondului sunt utilizate doar pentru procurări de articole investiţionale.

Contribuţie instituţie financiară

O componentă definitorie a proiectului FIDA 4 SFRM este contribuţia de cofinanţare din sursele Instituţiei Financiare Participante (IFP). Valoarea cofinanţării obligatorii constituie 15% din suma totală a creditului solicitată.

Spre deosebire de resursele aferente proiectului FIDA 4 SFRM, cofinanţarea din partea IFP se pot utiliza pentru acoperirea necesităţilor de capital circulant (în dependenţă de condiţiile de creditare ale IFP separat).

Condiţiile de finanţare ale porţiunii de 15% cofinanţate sunt stabilite individual de fiecare IFP şi sunt personalizate pentru fiecare solicitant.

Contribuţie proprie

Participarea în cadrul proiectului este de minim 20% din valoarea investiţiei ce se poate face cu mijloace băneşti, active circulante sau bunuri investiţionale.

Rata dobânzii

Dobânda, pornind de la faptul că proiectele FIDA sunt proiecte pe o perioadă îndelungată de timp, este o dobândă flotantă şi se modifică semianual - la 15 ianuarie şi 15 iulie.

Este stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Rata dobânzii finale la instituţiile bancare include rata dobânzii stabilită de DLC, suplimentată cu marja bancară la un nivel maxim de 4%.

Resurse refinanţare pentru perioada 15 ianuarie 2014 - 14 iulie 2014 rata dobânzii stabilită de DLC este:

 • MDL – 4,00%
 • USD – 2,15%
 • EURO – 2,15%

Resurse Directe pentru perioada 15 ianuarie 2014 - 14 iulie 2014 rata dobânzii stabilită de DLC este:

 • MDL – 4,00%
 • USD – 0,80%

Instituţii financiare participante

 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Banca Sociala”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Victoriabank”S.A.
 • BC„Energbank”S.A.
 • BC„Eximbank”S.A. Gruppo Veneto Banca
 • Corporaţia de Finanţare Rurală/AEÎC

FIDA 5 SFRDBA

Proiectul FIDA 5 Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltarea Businessului Agricol (FIDA 5 SFRDBA) este cel mai recent proiect lansat în Republica Moldova de autorităţile guvernamentale în colaborare cu IFAD. Proiectul are o perioadă de implementare cuprinsă între anii 2011-2016 şi face referire la extindere afacerilor cu profil agricol.

Proiectul FIDA 5 SFRDBA este practic o continuitate a proiectului FIDA 4 SFRM, dar care include în finanţare şi activităţi neeligibile în FIDA 4 (ex. creşterea animalelor) sau direcţii de activitate noi - finanţarea tinerilor antreprenori prin oferirea unor credite preferenţiale.

Pe lângă activităţile eligibile în cadrul proiectul, la lansarea acestuia FIDA 5 SFRDBA a cuprins 3 direcţii principale de activitate:

 • Servicii Financiare a Întreprinderilor mici şi mijlocii
 • Servicii Financiare pentru tinerii antreprenori
 • Servicii Financiare pentru membrii AEÎC prin intermediul instituţiilor de microfinanţare.

Fiecare din aceste componente îşi are specificul de finanţare propriu, iar condiţiile de participare sunt explicate mai jos.

Servicii financiare pentru IMM

Descrierea proiectului

Serviciile financiare a ÎMM cuprind partea esenţială a proiectului FIDA 5 SFRDBA. Aceste servicii includ finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii care corespund criteriilor de eligibilitate în cadrul proiectului, întreprinderi ce desfăşoară activitatea în zona rurală şi pot beneficia de finanţare pentru iniţierea sau extinderea afacerilor cu profil agricol.

Beneficiari

Beneficiari ai acestui proiect pot fi întreprinderi mici şi mijlocii ce corespund criteriilor:

 • agenţi economici de orice formă organizatorico-juridică ce sunt înregistraţi şi desfăşoară activitatea în zona rurală;
 • corespund criteriilor stabilite de Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului ÎMM: au un număr mediu scriptic anual de salariaţi ≤249 persoane şi suma anuală a veniturilor din vânzări, precum şi valoarea totală anuală de bilanţ a activelor ≤50 ml. Lei;
 • activitatea este bazată pe proprietate privată şi administrată de cetăţeni ai RM.
Activităţi eligibile

Diferenţierea activităţilor eligibile în cadrul proiectului FIDA 5 SFRDBA şi FIDA 4 SFRM este că la primul din acestea nu se mai face deja o divizare a activităţilor, toate fiind plasate la acelaşi nivel.

Activităţile eligibile în cadrul proiectului cuprind:

 • Producerea, recoltarea, păstrarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat şi câmp deschis, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de câmp şi tehnice;
 • Producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor;
 • Producerea produselor de origine animală, inclusiv producerea animalelor de prăsilă, a echipamentelor şi utilajelor;
 • Sortarea, procesarea şi ambalare produselor agricole;
 • Construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole;
 • Agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului turistic).

Ceea ce este important în cadrul proiectului FIDA 5 SFRDBA, servicii financiare a ÎMM este că acestea vor putea procura maşini agricole la mâna a doua cu condiţia că vor prezenta:

 • confirmarea în scris a furnizorului că echipamentul este în deplină funcţionare
 • garanţia la marfa furnizată pentru o perioadă minimă de un an.
Activităţi neeligibile
 • Întreprinderi ce vor fi în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare care pot conduce la pierderi de active;
 • mixte, cu capital străin;
 • refinanţarea datoriilor existente;
 • plata taxelor şi a impozitelor;
 • construcţia caselor de locuit;
 • procurarea sau arenda pământului;
 • producerea băuturilor alcoolice;
 • procurarea pesticidelor;
 • activităţi de transport a pasagerilor/lucrătorilor;
 • procurarea materialelor de construcţii, utilajului, echipamentului, mașinilor agricole ş.a.;
 • construcţiilor de sere (inclusiv a pieselor metalice) de mâna a doua (foste în exploatare).
 • producerea, recoltarea, păstrarea strugurilor de soiuri tehnice, tutunului, culturilor silvice şi plantelor pentru amenajarea teritoriului;
 • producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor a strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului;
 • portarea, procesarea şi ambalare strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului.
Suma împrumutului

Până la 150 000 USD sau echivalentul în MDL sau EURO. 

Termen de creditare

Până la 5 ani pentru activităţi de producere.

Până la 8 ani pentru activităţi de procesare şi plantaţii multianuale.

Perioada de graţie

Până la 2 ani pentru activităţi de producere.

Până la 4 ani pentru activităţi de procesare şi plantaţii multianuale.

Mijloace circulante

Proiectul FIDA 5 SFRDBA, servicii financiare a ÎMM este un proiect al FIDA care NU prevede finanţarea capitalului operaţional. Mijloacele acordate din resursele fondului sunt utilizate doar pentru procurări de articole investiţionale.

Contribuţie instituţie financiară

O componentă definitorie a proiectului FIDA 5 SFRDBA este contribuţia de cofinanţare din sursele Instituţiei Financiare Participante (IFP). Valoarea cofinanţării obligatorii constituie 15% din suma totală a creditului solicitată.

Spre deosebire de resursele aferente proiectului FIDA 5 SFRDBA, cofinanţarea din partea IFP se pot utiliza pentru acoperirea necesităţilor de capital circulant (în dependenţă de condiţiile de creditare ale IFP separat).

Condiţiile de finanţare ale porţiunii de 15% cofinanţate sunt stabilite individual de fiecare IFP şi sunt personalizate pentru fiecare solicitant.

Contribuţie proprie

Participarea în cadrul proiectului este de minim 20% din valoarea investiţiei ce se poate face cu mijloace băneşti, active circulante sau bunuri investiţionale 

Rata dobânzii

Dobânda, pornind de la faptul că proiectele FIDA sunt proiecte pe o perioadă îndelungată de timp, este o dobândă flotantă şi se modifică semianual - la 15 decembrie şi 15 iunie.

Este stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Rata dobânzii finale la instituţiile bancare include rata dobânzii stabilită de DLC, suplimentată cu marja bancară la un nivel maxim de 4%.

Pentru perioada 15 decembrie  2013 – 14 iunie 2014 rata dobânzii stabilită de DLC este:

Resurse directe

 • MDL – 4,00%
 • USD – 0,80%
 • EUR – 0,80%

Resurse de refinanțare

 • MDL – 4,00%
 • USD – 2,15%
 • EUR – 2,15%
Instituţii financiare participante
 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Banca Socială”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Victoriabank”S.A.
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale
 • BC„Unibank”S.A.
 • BC„Energbank”S.A.
 • Corporaţia de Finanţare Rurală/AEÎC
 • Microinvest 

Servicii financiare pentru tinerii antreprenori

Descrierea proiectului

Serviciile financiare pentru tinerii antreprenori este o altă componentă a proiectului FIDA 5 SFRDBA. Această componentă vine ca soluţie inovativă a proiectului IFAD în Moldova.

Acest proiect este o copie mai mult sau mai puţin identică proiectul guvernamental PNAET (Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor).

Proiectul FIDA 5 SFRDBA Servicii Financiare pentru Tinerii Antreprenori oferă posibilitatea tinerilor să iniţieze sau să extindă o afacere în sectorul agricol, beneficiind de o porţiune de grant de 40% din suma creditului.

Beneficiari

În vederea accesibilităţii creditului şi porţiunii de grant de 40% din valoarea acestuia, tinerii antreprenori trebuie să corespundă următoarelor criterii:

 • să fie o întreprindere de orice formă juridică, fondată şi administrată de tinerii antreprenori, cetăţeni ai RM, care la momentul aplicării vor avea vârsta cuprinsă între 18 şi 30 ani inclusiv;
 • să fie o întreprindere înregistrată în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi să dispună de toate autorizaţiile necesare ce permit desfăşurarea activităţii de afacerii;
 • întreprinderea trebuie să fie înregistrată şi să desfăşoare activitatea în zona rurală;
 • întreprinderea menţine evidenţa contabilă, perfectează şi prezintă în timp rapoartele financiare standard;
 • întreprinderea corespund criteriilor stabilite de Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului ÎMM;
 • întreprinderea corespunde actelor normative şi cerinţelor referitoare la ocrotirea mediului şi securitatea alimentară.
Activităţi eligibile

Activităţile eligibile în cadrul proiectului cuprind toate activităţile agricole rurale generatoare de venit:

 • Producerea, recoltarea, păstrarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat şi câmp deschis, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de câmp şi tehnice;
 • Producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor pomi-legumicol şi viticol;
 • Producerea produselor de origine animală, inclusiv producerea animalelor de prăsilă, a echipamentelor şi utilajelor;
 • Sortarea, procesarea şi ambalare produselor agricole;
 • Construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole;
 • Construcţia serelor noi;
 • Agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului agro-turistic).
Activităţi neeligibile
 • întreprinderile ce vor înregistra restanţe la plăţile scadente faţă de instituţiile financiar bancare sau datorii la bugetul public naţional;
 • întreprinderile ce vor fi în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare;
 • întreprinderile ce au beneficiat sau are unul din fondatori /administratori beneficiar al PNAET, PARE 1+1, PASET 1, PASET 2;
 • ce solicită finanţare pentru implementarea unui proiect investiţional comun cu un alt agent economic;
 • mixte, cu capital străin
 • refinanţarea datoriilor existente;
 • plata taxelor şi a impozitelor;
 • construcţia caselor de locuit;
 • procurarea sau arenda pământului;
 • producerea băuturilor alcoolice;
 • procurarea pesticidelor;
 • activităţi de transport a pasagerilor/lucrătorilor;
 • construcţiilor de sere (inclusiv a pieselor metalice) de mâna a doua (foste în exploatare).
 • producerea, recoltarea, păstrarea strugurilor de soiuri tehnice, tutunului, culturilor silvice şi plantelor pentru amenajarea teritoriului;
 • producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor a strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului;
 • portarea, procesarea şi ambalare strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi plantelor de amenajare a teritoriului.
Suma împrumutului

Până la 300 000 MDL. Creditul se eliberează doar în MDL.

Termen de creditare

Până la 5 ani pentru activităţi de producere - investiţii pe termen mediu.

Până la 8 ani pentru activităţi de procesare şi plantaţii multianuale - investiţii pe termen lung.

Perioada de graţie

Până la 2 ani pentru investiţii pe termen mediu.

Până la 4 ani pentru investiţii pe termen lung.

GRANT

Pentru tinerii antreprenori – 40% din suma creditului. Creditul urmează a fi eliberat:

 • pe un termen nu mai mic de 36 luni şi perioadă de graţie nu mai mică de 12 luni - pentru investiţii pe termen mediu;
 • pe un termen nu mai mic de 48 luni şi perioadă de graţie nu mai mică de 24 luni - pentru investiţii pe termen lung;

Dacă creditul se va solicita pe un termen mai mic decât cel specificat, solicitantul nu va fi eligibil pentru porţiunea de grant.

Beneficiarii ce vor solicita rambursarea anticipată a creditului, înainte de termenul minim stabilit, vor rambursa integral şi porţiunea de grant.

Mijloace circulante

Proiectul FIDA 5 SFRDBA, servicii financiare pentru tinerii antreprenori este un proiect al FIDA care NU prevede finanţarea capitalului operaţional. Mijloacele acordate din resursele fondului sunt utilizate doar pentru procurări de articole investiţionale.

Contribuţie proprie

Participarea în cadrul proiectului este de minim 10% din valoarea investiţiei ce se poate face cu mijloace băneşti, active circulante sau bunuri investiţionale.

Rata dobânzii

Dobânda, pornind de la faptul că proiectele FIDA sunt proiecte pe o perioadă îndelungată de timp, este o dobândă flotantă şi se modifică semianual - la 15 decembrie şi 15 iunie.

Este stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Rata dobânzii finale la instituţiile bancare include rata dobânzii stabilită de DLC, suplimentată cu marja bancară la un nivel maxim de 3,5%.

Pentru perioada 15 decembrie 2013  - 15 iunie 2014 rata dobânzii stabilită de DLC este:

 • MDL – 4,00%

Rata dobânzii finală la băncile comerciale constituie 7,50%

Instituţii financiare participante
 • BC„Moldova-Agroindbank”S.A.
 • BC„Banca Socială”S.A.
 • BC„Moldindconbank”S.A.
 • BC„Victoriabank”S.A.
 • BC„Mobiasbanca”S.A. Groupe Societe Generale
 • BC„Unibank”S.A.
 • BC„Energbank”S.A.
 • Corporaţia de Finanţare Rurală/AEÎC
 • Microinvest
Garanţii

Pentru asigurarea creditului, beneficiarul va asigura creditul doar pentru porţiunea ce a fi rambursată, respectiv porţiunea de grant nu e necesar a fi acoperită cu gaj.

Valoarea de gaj trebuie să acopere 60% din suma acordată în cadrul proiectului.

Servicii financiare pentru membrii AEÎC

Descrierea proiectului

În scopul îmbunătăţirii condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor agricole, generarea investiţiilor şi majorarea veniturilor din activitatea economică din spaţiul rural, proiectul FIDA 5 SFRDBA, acordă credite Micro-antreprenorilor (persoane fizice şi juridice), membrii ai Asociaţilor de Economii şi Împrumut a Cetăţenilor (AEÎC) care desfăşoară activitate în spaţiul rural.

Beneficiari

Beneficiari ai acestui proiect (FIDA 5 SFRDBA pentru membrii AEÎC) sunt persoanele fizice şi juridice, membrii AEÎC care desfăşoară activitate de antreprenor în mediul rural şi:

 • intenţionează să dezvolta o afacere, agricolă şi/sau neagricolă, generatoare de venit, bazată pe proprietate privată;
 • sunt cetăţeni ai RM şi sunt implicaţi în activitatea de antreprenoriat;
 • deţin documente de înregistrare, certificate şi licenţi la tipul de afacere;
 • desfăşoară activitatea de antreprenor, care corespunde actelor normative şi legislative şi care nu are un impact negativ asupra mediului înconjurător;
 • sunt de acord să pună la dispoziţia reprezentanţilor Unităţii Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD) la solicitare informaţia despre activitatea pe care o desfăşoară şi să prezinte în perioada de post creditare informaţie despre indicatorii de impact, stabiliţi în rezultatul creditării.
Activităţi eligibile

Activităţile eligibile în cadrul proiectului cuprind toate activităţile agricole rurale generatoare de venit:

 • Producerea, recoltarea, păstrarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat şi câmp deschis, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de câmp şi tehnice;
 • Producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor pomi-legumicol şi viticol;
 • Producerea produselor de origine animală, inclusiv producerea animalelor de prăsilă, a echipamentelor şi utilajelor;
 • Sortarea, procesarea şi ambalare produselor agricole;
 • Construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole;
 • Construcţia serelor noi;
 • Agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului agro-turistic).
Activităţi neeligibile

Activităţile şi obiectivele investiţionale ce nu corespund criteriilor de finanţare a membrilor AEÎC în cadrul proiectului FIDA 5 SFRDBA includ:

 • refinanţarea datoriilor existente;
 • plata taxelor şi a impozitelor;
 • construcţia caselor de locuit;
 • procurarea sau arenda pământului;
 • producerea băuturilor alcoolice;
 • procurarea pesticidelor;
 • producerea, recoltarea, păstrarea strugurilor de soiuri tehnice, tutunului, culturilor silvice şi plantelor pentru amenajarea teritoriului;
 • producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor a strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului;
 • portarea, procesarea şi ambalare strugurilor tehnici, tutunului, culturilor silvice şi de amenajare a teritoriului;
Suma împrumutului

Suma maximă a creditului este de până la 100 000 MDL. Creditul se eliberează doar în MDL.

Termen de creditare

Până la 3 ani indiferent de activitatea eligibilă în cadrul proiectului. 

Perioada de graţie

Până la 9 luni indiferent de tipul activităţii eligibile în cadrul proiectului

Mijloace circulante

Proiectul FIDA 5 SFRDBA, servicii financiare pentru membrii AEÎC este un proiect al FIDA care NU prevede finanţarea capitalului operaţional. Mijloacele acordate din resursele fondului sunt utilizate doar pentru procurări de articole investiţionale.

Contribuţie instituţie financiară

O componentă definitorie a proiectului FIDA 5 SFRDBA  Servicii financiare pentru membrii AEÎC este contribuţia de cofinanţare din sursele Instituţiei de Microfinanţare. Valoarea cofinanţării obligatorii constituie 17% din suma totală a creditului solicitată.

Spre deosebire de resursele aferente proiectului FIDA 4 SFRM, cofinanţarea din partea Instituţiei de Microfinanţare se pot utiliza pentru acoperirea necesităţilor de capital circulant (în dependenţă de condiţiile de creditare ale acesteia).

Condiţiile de finanţare ale porţiunii de 17% cofinanţate sunt stabilite individual de fiecare Instituţie de Microfinanţare şi sunt personalizate pentru fiecare solicitant.

Contribuţie proprie

Participarea în cadrul proiectului este de minim 20% din valoarea investiţiei ce se poate face cu mijloace băneşti, active circulante sau bunuri investiţionale 

Rata dobânzii

Dobânda, pornind de la faptul că proiectele FIDA sunt proiecte pe o perioadă îndelungată de timp, este o dobândă flotantă şi se modifică semianual - la 15 decembrie şi 15 iunie.

Este stabilită de autorităţile guvernamentale şi expusă de Directoratul Liniilor de creditare, informaţiile fiind plasate pe portalul de referinţă al Ministerului Finanţelor.

Rata dobânzii finale la instituţiile bancare include rata dobânzii stabilită de DLC, suplimentată cu marja bancară la un nivel maxim de 4% şi cu marja instituţiei de microfinanţare la nivelul de 4-5%.

Pentru perioada 15 decembrie 2013 – 14 iunie 2014 rata dobânzii stabilită de DLC este MDL – 4,00%.

Instituţii financiare participante
 • Corporaţia de Finanţare Rurală şi AEÎC finanţate de aceasta;
 • Microinvest  şi AEÎC finanţate de aceasta.

Curs BNM28.01.2023

EUR 20.3287 -0.0088 MDL
USD 17.5164 -0.0243 MDL
RON 4.1075 -0.0024 MDL
RUB 0.2487 -0.0009 MDL
GBP 24.1001 +0.0441 MDL

Transmis cu succes !!!

Vă vom contacta în cel mai scurt timp..