EFICIENŢĂ. ÎNCREDERE. PROFESIONALISM.
     Contacte

Evaluarea terenurilor

Terenurile au fost şi continuă să fie unul din cele mai de bază domenii de investire a resurselor financiare disponibile. Terenul poate fi procurat, vândut, arendat sau oferit în gestiune. Valoarea de piaţă a terenului este strict dependentă de amplasarea acestuia şi factorii de mediu care acţionează asupra lui. În acelaşi timp, preţul terenului este dependent de destinaţia acestuia (construcţie sau agricol), existenţa sau lipsa sistemelor de comunicaţie, posibilităţile de conectare la utilităţi, etc.

Unul din factorii cu o influenţă deosebită în stabilirea valorii de piaţă a terenului se referă la informaţiile cu privire la datele geodezice şi geologice care determină structura solului şi caracteristicile reliefului terenului.

Necesitatea de efectuare a unei evaluări a terenului apare când:

  • Terenul evaluat este parte componentă a unui imobil construit pe el
  • Apare necesitatea de asigurare a rambursării creditelor bancare
  • La soluţionarea litigiilor patrimoniale
  • La derularea operaţiunilor de vânzare-cumpărare a terenului, etc.

Este foarte important de a ţine cont că la evaluarea terenului, în condiţii de schimbare a destinaţiei acestuia, valoarea de piaţă a acestuia se modifică considerabil. De aceea, o importanţă deosebită ar fi de acordat specialiştilor evaluatori cu experienţă şi companiilor care cunosc nu doar domeniul de evaluare ci şi subtilităţile activităţilor economice desfăşurate în mediul local.

Pentru ca evaluatorii eConsulting să poată efectua o evaluare corectă a terenurilor, e necesar de prezentat o serie de documente:

  • Certificat înregistrare+Extras CÎS (buletin pentru persoane fizice)
  • Document ce confirmă dreptul de proprietate (contractul de vânzare – cumpărare, titlu, contractul de arendă, certificatul de moştenitor legal, hotărârea instanţei de judecată)
  • Planul cadastral al lotului de teren
  • Extras din Registrul Bunurilor Imobile

E important de ţinut cont că în dependenţă de scopul evaluării, pot fi solicitate o serie de informaţii şi documente suplimentare. În acest sens, contactarea preventivă a evaluatorului pentru comunicarea tuturor documentelor necesare pentru evaluare va economisi timp în prestarea serviciilor solicitate. Contactaţi-ne şi vom fi mereu la dispoziţia Dvs. pentru a estima valoarea terenului eficient şi cu oferire unui raport de evaluare reprezentativ.

Curs BNM28.01.2023

EUR 20.3287 -0.0088 MDL
USD 17.5164 -0.0243 MDL
RON 4.1075 -0.0024 MDL
RUB 0.2487 -0.0009 MDL
GBP 24.1001 +0.0441 MDL

Transmis cu succes !!!

Vă vom contacta în cel mai scurt timp..