EFICIENŢĂ. ÎNCREDERE. PROFESIONALISM.
     Contacte

Evaluarea patrimoniului

Evaluarea patrimoniului companiei şi proprietăţilor acesteia este unul din cele mai complexe servicii de evaluare prestate. Aceste serviciile includ evaluările patrimoniului sau a afacerii, evaluarea activelor nemateriale, evaluarea activelor circulante precum şi evaluarea bunurilor imobile şi altor active pe termen lung. Evaluarea patrimoniului companiei este un instrument eficient de aflare a valorii de piaţă actuale a întregii afaceri desfăşurate de orice întreprindere.

Eficient Consulting oferă posibilitatea de evaluare a patrimoniului companiei ţinând cont de diverse aspecte ale acestei evaluări:

  • Aflarea valorii de investiţie - valoarea bunurilor  determinată în baza rentabilităţii acestora
  • Aflarea valorii de reconstituire - suma cheltuielilor totale necesare pentru crearea unei copii exacte a clădirii sau a construcţiei evaluate, calculată în baza preţurilor de piaţă existente la data evaluării, cu aplicarea materialelor şi tehnologiilor identice celor utilizate pentru construirea obiectului evaluării şi ţinând cont de uzura lui.
  • Aflarea valorii de piaţă a bunurilor, etc.

Stabilirea diverselor valori în cadrul evaluării patrimoniului întreprinderilor permite beneficiarului de a obţine valori reale referitoare la bunurile proprii, putând astfel argumenta, prin valori concrete, interesele investitorilor sau altor părţi interesate în realizarea unor tranzacţii.

Situaţiile cele mai frecvente în care e necesară o evaluare a patrimoniului întreprinderii cuprind:

  • Vânzarea-cumpărarea unei întreprinderi (sau patrimoniu a ei)
  • Redistribuirea cotelor acţionarilor în cadrul patrimoniului unei întreprinderi
  • Emisia suplimentară de acţiuni
  • Atragerea de investitori străini în activitatea întreprinderii
  • Asigurarea patrimoniului
  • Lichidarea afacerii, etc.

Mai mult de atât, evaluarea patrimoniului companiei este o condiţie obligatorie în soluţionarea litigiilor patrimoniale.

Valoarea serviciilor de evaluare a patrimoniului întreprinderilor şi perioada de prestare a acestora se stabileşte pentru fiecare beneficiar în parte, fiind strict dependentă de tipul evaluării şi obiectul evaluării. În orice moment puteţi contacta unul din evaluatorii noştri sau puteţi veni la oficiul companiei pentru a afla detalii referitoare la serviciile de evaluare solicitate.

Curs BNM28.01.2023

EUR 20.3287 -0.0088 MDL
USD 17.5164 -0.0243 MDL
RON 4.1075 -0.0024 MDL
RUB 0.2487 -0.0009 MDL
GBP 24.1001 +0.0441 MDL

Transmis cu succes !!!

Vă vom contacta în cel mai scurt timp..