EFICIENŢĂ. ÎNCREDERE. PROFESIONALISM.
     Contacte

Evaluarea bunurilor comerciale şi de producere

Dezvoltarea activităţilor economice în Republica Moldova a impus necesitatea de prestare a serviciilor de evaluare a bunurilor comerciale şi de producere. Acest segment include evaluarea spaţiilor comerciale, evaluarea oficiilor, evaluarea încăperilor de producere, evaluarea depozitelor, estimarea valorii investiţionale a acestor imobile şi alte asemenea.

Evaluarea bunurilor comerciale şi de producere apare ca necesitate atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice ca urmare a:

 • Ipotecarea bunului imobil
 • Soluţionarea litigiilor patrimoniale
 • Asigurarea bunului imobil
 • Arenda încăperilor
 • Încheierea operaţiunilor de vânzare-cumpărare a bunurilor
 • Estimarea valorii reale de piaţă a bunurilor imobile
 • Includerea bunurilor în capitalul social a întreprinderii, etc.

La estimarea valorii bunurilor imobile evaluatorul va ţine cont de o mulţime de factori ce au o influenţă asupra preţului final al acestora: amplasarea bunurilor imobile, conectarea la sistemele de comunicaţii, sfera de utilizare a bunurilor, starea actuală şi întreţinerea acestora, corespunderea cu normele de prevenire a incendiilor, posibilitate de conectare la utilităţi, etc.

Pentru o estimare cât mai corectă a bunurilor comerciale şi de producere sunt necesare documentele:

 • Certificat înregistrare+Extras CÎS (buletin pentru persoane fizice)
 • Document ce confirmă dreptul de proprietate (contractul de vânzare – cumpărare, certificat de privatizare, contractul de arendă, certificatul de moştenitor legal, hotărârea instanţei de judecată)
 • Document ce confirmă dreptul de proprietate a terenului aferent (contractul de vânzare – cumpărare, titlu, contractul de arendă, certificatul de moştenitor legal, hotărârea instanţei de judecată)
 • Planul construcţie (în întregime şi pe nivele)
 • Planul cadastral al lotului de teren aferent
 • Extras din Registrul Bunurilor Imobile
 • Dosar cadastral

Valoarea acestor servicii se stabileşte individual pentru fiecare client şi termenul de prestare a lor îl puteţi mereu afla de la evaluatorii noştri sau dacă veţi intra în oficiul companiei. Garantăm servicii calitative, în intervale de timp foarte scurte prestate şi la preţuri competitive stabilite individual cu fiecare client.

Curs BNM25.09.2023

EUR 20.3287 -0.0088 MDL
USD 17.5164 -0.0243 MDL
RON 4.1075 -0.0024 MDL
RUB 0.2487 -0.0009 MDL
GBP 24.1001 +0.0441 MDL

Transmis cu succes !!!

Vă vom contacta în cel mai scurt timp..